Nieuwsbrief 41

Oktober 2019: 

Geen NIEUWS=GOED nieuws?

Het blijft heel stil

rond de mogelijke verkaveling
van het Woonuitbreidings Ommegang te Asper (Gavere).

De gele aankondigingbrief met aanvraag door Imwo-Invest voor omgevingsvergunning
(= vergunning om te mogen verkavelen) is nog steeds niet te zien op of rond het terrein.

Allerlei geruchten doen de ronde, maar officieel is er geen nieuws.

 

 

LEEFBAAR ASPER blijft ALERT

Het correct omgaan met de ruimte en specifiek de open ruimte is een toekomst voor onszelf en onze jeugd verzekeren.
In de media, in de politiek, in de vakliteratuur vernemen we standpunten, meningen, discussies.
Gelukkig bestaan er ook besluiten en wetten die één en ander dienen te regelen.

Leefbaar Asper

 • – probeert zich op de hoogte te houden van deze materie
 • – geeft informatie door aan de buurt en de plaatselijke politici
 • – informeert zich over gelijkaardige dossiers

 

 

Pro/contra OMMEGANG

Door een omstreden besluitvorming kreeg de projectontwikkelaar Imwo-Invest in 2014 een principieel akkoord (= PRIAK)
voor het bouwen van minstens 187 wooneenheden op 12,5 ha woonuitbreidingsgebied.


GROEN licht gaf

 • – het college Gavere
 • – de deputatie provincie Oost-Vlaanderen

 

 


ROOD licht kwam er echter van

 • – Ruimte Vlaanderen (nu Departement Omgeving)
  zal in beroep gaan zodra de aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend.
 • – Audit Vlaamse Overheid noemt het PRIAK onwettig
 • – Leefbaar Asper verzet zich tegen deze bouwplannen. Naar aanleiding van een klacht bevestigt Plaatsvervangend  Gouverneur Oost-Vlaanderen “dat Leefbaar Asper steeds correct is in haar informatie”.

Wil je al onze informatie over dit dossier lezen en beoordelen? Lees dan HIER onze belangrijke teksten.

Kan de beslissing HERZIEN worden?

 

 

 

 

Kunnen College Gavere en Provincie Oost-Vlaanderen de eerder genomen beslissing herzien?

Uiteraard JA, en daarbij kan men zich baseren op de bijkomende kennis die ze ondertussen hebben opgebouwd.

 

 

Bijvoorbeeld

 • De Audit van Vlaamse Overheid in 2018 is uiterst kritisch over het vergunningsbeleid van de Oost-Vlaamse deputatie in de vorige legislatuur.
 • Volgens het Departement Omgeving staan er onwettelijkheden in het verkregen PRIAK.
  Zo zijn de cijfers van de woonbehoeftestudie in Gavere onjuist.
  Ze zijn gebaseerd op de cijfers van de projectontwikkelaar zelf en niet gebaseerd op de cijfers van de gemeente (VENECO).
 • Ondertussen ziet iedereen aan welk tempo er volop gebouwd wordt in Asper.
  Een nieuwe woonbehoeftestudie zal beslist niet in het voordeel zijn van de projectontwikkelaar.

Andere DOSSIERS geven ons moed

1)  Departement Omgeving gaat in beroep in Sint-Lievens-Houtem

De situatie in Sint-Lievens-Houtem is heel goed vergelijkbaar met het project in Asper.
Dezelfde projectontwikkelaar Imwo-Invest verkreeg in hetzelfde jaar een omstreden PRIAK voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebied van 10 ha.

In Sint-Lievens-Houtem is er wel reeds een omgevingsvergunning aangevraagd.

Het Departement Omgeving (Vlaanderen) doet wat ze bij aanvang beloofd heeft
en gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwisting.

 

 

2) Een pluim voor het college van Sint-Martens-Latem

In Sint-Martens-Latem is de situatie enigszins anders. Het vorige college keurt de omgevingsvergunning goed mits voorwaarden.
Het huidige college vernietigt deze verkregen omgevingsvergunning.

De projectontwikkelaar (idem als in Gavere en Sint-Lievens-Houtem) dient een fikse schadeclaim in en verkrijgt die bij de rechtbank van eerste aanleg.

 

Het college is echter zeker van zijn stuk en gaat in beroep. Hier wordt heel anders geoordeeld.

“Een overheid (gemeente) kan en mag veranderlijk zijn, als daar goede reden voor zijn.”
En die redenen zijn er ondermeer

 • de adviezen van de administratie van de provincie waren negatief, toch keurde de deputatie goed.
 • het aansnijden van deze bouwgronden moet op grond van woningbehoefte gebeuren en dit gebeurde niet

Artikel in STORM

Xavier Buijs (Stafmedewerker ruimtelijke ordening en hoofd dienst omgeving) schrijft in het tijdschrift STORM
er een uitgebreid artikel over.
Lees het artikel hierover in STORM Nieuw tijdschrift inzake Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu

Lees het hier: http://www.leefbaar-asper.be/storm

 

 

 

Een grote merci aan alle Gaverlingen …

voor het uithangen van onze affiche(s)!

Wil je er ook één uithangen? Of is je exemplaar aan vervanging toe?

Klik op de foto om zelf af te drukken.