Minstens 187 woningen

Er is dus wel degelijk een akkoord voor het hele gebied zoals Leefbaar Asper beweert van bij aanvang


 1. De projectontwikkelaar doet een aanvraag voor 205 woningen.
 2. De burgemeester en het college blijven volhouden dat het “maar” 100 woningen zijn.
 3. Leefbaar Asper beweert dat het minstens 187 woningen zullen worden.

Van een College dat beweert dat Leefbaar Asper foutieve informatie brengt ….
… tot een klacht bij de gouverneur

 • Vanaf het eerste interview van AVS met de burgemeester Denis Dierick kondigt hij aan dat er “slechts” goedkeuring is voor 100 woningen.
 • Ook het college blijft deze stelling verdedigen.
 • Onze Nieuwsbrief 32 wordt zwaar aangepakt door het college: zowel in de pers, als op de informatieve website van de gemeente Gavere. Wij verstrekken “Foutieve informatie en insinuaties.”
 • Groen Gavere diende klacht neer bij de gouverneur voor oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen en de onterechte kritiek  van het college op een burger collectief.

De plaatsvervangende gouverneur geeft Leefbaar Asper 100% gelijk.
Er is dus wel degelijk een akkoord voor minstens 187 woningen.

Het college wordt op de vingers getikt, ze bestempelt de communicatie van Leefbaar Asper ten onrechte als foutief

Wij citeren hieronder uit het antwoord van de provincie:

 • “Er wordt dus effectief (…in het PRIAK…) over een eerste fase van een honderdtal woningen gesproken, maar tegelijkertijd over een verdere ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied nà de eerste fase.
  Het Priak wordt bovendien afgeleverd voor het volledige woonuitbreidingsgebied van 12,5 ha (…) en onder voorwaarde dat de gemiddelde dichtheid minimaal 15 wooneenheden per ha bedraagt.”
 • Leefbaar Asper heeft hier zelf het cijfer minstens 177 woningen op geplakt. (…).
 • De stelling van het gemeentebestuur dat dit foutieve informatie is en dat het Priak slechts over 100 woningen is afgeleverd, kan door mijn ambt niet bijgetreden worden; ook voor de verdere ontwikkeling wordt akkoord gegeven in het PRIAK.”
 • “Ook hier moet ik concluderen dat de communicatie van Leefbaar Asper door het gemeentebestuur onterecht als foutief bestempeld wordt.”

Wat staat er in die Priak?

Wij citeren hier uit besluit van de deputatie Oost-Vlaanderen bij het toekennen van dit omstreden PRIAK.

“Artikel 1. Het principieel akkoord voor het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied ’Ommegang’ (WUG-atlas nr. 44020_07) te Gavere
(minstens omvattende de kadastrale percelen Gavere, 6  afdeling, Sectie B nrs. 262C/deel, 265G/deel, 272/deel, 278/deel, 279B/deel, 285A/deel, 286A/deel, 294A/deel, 294C, 295C, 296B, 297, 298, 335G, 342A, 344A, 345B, 345C, 345D/deel, 347A, 348A, 348C, 349, 350A, 350B, 351B, 352A, 353, 354, 354A/2, 354C/2, 354D/2, 355, 357A, 385, 388A, 389B/deel, 389C, 390A, 390C,390E, 390M, 391B, 406B/2, 406C, 408N/deel, 412/deel, 413C, 418A, 419F, 4195) wordt verleend onder volgende voorwaarden:

 • de gemiddelde dichtheid bedraagt minimaal 15 wooneenheden per hectare;
 • er wordt voldoende differentiatie in het wooneenhedenaanbod voorzien;
 • bij de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied dient een mobiliteitseffectenstudie opgemaakt worden;
 • bij de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied na een eerste fase bestaande uit een honderdtal woningen, waarvan 40 sociale woningen, wordt een prioritering en fasering opgesteld van de geplande woonontwikkeling en hieraan gekoppeld een onderzoek naar de nodige voorzieningen die dergelijke ontwikkelingen met zich wee brengen.
 • het aantal bijkomend gerealiseerde wooneenheden zal in rekening gebracht worden in de volgende woonbehoeftestudie.”

Leefbaar Asper besluit hieruit

 • dat er 100 woningen zonder studies kunnen gebouwd worden
 • dat daarna, mits enkele studies, de rest van het gebied mag vol gebouwd worden, minstens 187