Een geurtje?

Zijn er onregelmatigheden aan sommige verkavelingsdossiers?

Zijn er onwettigheden vastgesteld in het dossier Ommegang?
… door de auditoren van de Vlaamse overheid

Na het verschijnen van onze Nieuwsbrief  32 over de interne Audit van de Vlaamse overheid publiceerde het schepencollege een artikel in de krant waarin we beschuldigd werden van onwaarheden te verspreiden.
We laten ons niet misleiden voor spelletje waar of niet-waar.
We tonen wat er geschreven staat en laten het oordeel over aan u, geachte lezer.

In de interne Audit van de Vlaamse overheid, die wij opgevraagd en bekomen hebben, is er een hoofdstuk gewijd aan de werkwijze van departement Omgeving bij vaststelling van onwettigheden in het afgeleverde principieel akkoord.
Dergelijke brief werd ook naar Gavere, Provincie Oost-Vlaanderen en projectontwikkelaar verstuurd.
Inhoud van de brief.

Letterlijk overgenomen uit de Audit van Vlaanderen. We laten uzelf besluiten: is er iets onregelmatig of niet?

“Het departement omgeving richt soms brieven aan bepaalde gemeenten en provincies om hen attent te maken op onwettigheden in een door hen afgeleverd principieel akkoord, teneinde hen de mogelijkheid te geven het onwettig principieel akkoord in te trekken. In deze brieven verwijst het departement telkens de beroepsmogelijkheid in het kader van de vergunningsverlening en geeft ze aan dat indien in het kader van een dergelijk principieel akkoord een vergunning zou geleverd worden afgeleverd, het departement hier beroep tegen zal aantekenen.

Het departement Omgeving beschouwt het versturen van deze brieven louter als een daad van goed bestuur. Het departement verstuurde in de periode 2015-2017 zes brieven om onwettigheden in principiële akkoorden aan te kaarten. Vijf van deze brieven hadden betrekking op principiële akkoorden die beslist werden door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
Het betrof volgende principiële akkoorden.

–        Woonuitbreidingsgebied ’s Hondshuffel te Sint-Lievens-Houtem
–        Woonuitbreidingsgebied Nieuwstraat te Stekene
–        Woonuitbreidingsgebied Ommegang te Gavere
–        Woonuitbreidingsgebied Denderdreve te Zelzate
–        Woonuitbreidingsgebied Hooistraat te Destelbergen

Audit Vlaanderen nam inzage in deze dossiers en stelde vast dat de dienst Ruimtelijke planning in vier van deze vijf dossiers adviseerde om het principieel akkoord te weigeren, waarna de deputatie uiteindelijk toch een principieel akkoord verleende. In het andere dossier adviseerde de dienst om slechts een beperkt deel van het akkoord te verlenen en keurde de deputatie het volledig principieel akkoord goed.”

Lees hier  bezwaar van ruimte vlaanderen

De auditoren hebben dus vastgesteld dat zowel het departement Omgeving als de dienst Ruimtelijke planning het dossier Ommegang negatief hadden beoordeeld.
Daarbij kan in het auditrapport nog gelezen worden dat in voorbije dossiers waarbij het departement Omgeving en de dienst ruimtelijke planning negatief adviseerden; zij meestal ook gelijk kregen indien er bezwaar werd aangetekend tegen het afgeleverde PRIAK.

Ziet U mogelijk een probleem?
Ondertussen heeft de gouverneur officieel meegedeeld via een brief naar het college: Leefbaar Asper spreekt de waarheid.

Lees hier het antwoord van de gouverneur.