KLacht bij de gouverneur tegen het college

College beschuldigt Leefbaar Asper
ten onrechte van “foutieve informatie”

Waar gaat het over?

Half september schreven wij,  Leefbaar Asper, onze Nieuwsbrief 32.
Wij waarschuwden al 3 jaar voor onregelmatigheden in het dossier Ommegang.
De “Interne Audit Vlaanderen” onderzocht dit en andere dossiers en kwam tot gelijkaardige conclusies,
vooral in Oost-Vlaanderen is er sprake van onregelmatigheden.


De reactie van het college

In de krant reageerde het College van Burgemeester en Schepenen van Gavere heftig op deze Nieuwsbrief 32.
Volgens hen “Verspreidt Leefbaar Asper foutieve informatie”.
Het college wijdde hieraan zelfs een gemeentelijk digitale nieuwsbrief en dit in volle verkiezingsperiode.
Hierbij reageerde men tegen de objectieve informatie van Leefbaar Asper en schreven ze dat onze nieuwsbrief
“(…) foutieve informatie en zelfs insinuaties bevat”.

Klacht bij de gouverneur

Naar aanleiding van de reactie van het college legde oppositie partij Groen klacht neer bij de gouverneur wegens:
– Aanval op objectieve feiten van een burger collectief
– Oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen                                                                                                                  

Gedetailleerd onderzoek

Vorige week ontving Groen en het college het antwoord van de waarnemende gouverneur.

Lees ook pagina 2
Lees ook pagina 3

Lees hier: het antwoord van de plaatsvervangende gouverneur
Lees hier: nieuwsbrief 36
Lees hier: aanvraag recht op antwoord
Lees hier: College reageert op foutieve informatie in de nieuwsbrief van Leefbaar Asper