Bezwaarschrift Leefbaar Asper

Onderschrijf mee de acties en de bezwaren
van Leefbaar Asper tegen de bouwplannen in het woonuitbreidingsgebied Ommegang: Hulstraat – Haagstraat te Asper

Ik onderschrijf de acties en de bezwaren van Leefbaar Asper tegen de bouwplannen in het woonuitbreidingsgebied Ommegang: Hulstraat – Haagstraat te Asper.