Bezwaarschrift Leefbaar Asper

Onderschrijf mee de acties en de bezwaren
van Leefbaar Asper tegen de bouwplannen in het woonuitbreidingsgebied Ommegang: Hulstraat – Haagstraat te Asper

Ik onderschrijf de acties en de bezwaren van Leefbaar Asper tegen de bouwplannen in het woonuitbreidingsgebied Ommegang: Hulstraat – Haagstraat te Asper.

Bedankt 520 ondertekenaars

 

Bedankt voor jullie medewerking. Dank zij jullie steun hielden wij vol en konden dit resultaat bereiken.
Dank jullie allen