Onze TEKSTEN

Lees hier: onze STANDPUNTEN, onze gebruikte TEKSTEN, onze belangrijkste BESLUITEN

 1. Dit plan is strijdig met de bestaande beleidsplannen.
  We hebben onderzocht 
  of het verkavelingsplan wel inpasbaar is in de bestaande beleidsplannen.
  Hierbij worden de verschillende beleidsniveaus onderzocht.
  Dit hebben we uitgelegd aan de buren, op de gemeenteraad, op de Gecoro
  Lees hier het resultaat van ons opzoekwerk
 2. We hebben dit op verschillende momenten toegelicht.
  Eerst op de INFOdag van 17 juni 201 aan de buurt
  Onze teksten:

  Presentatie infoavond 17 juni
  Tekst info-avond
 3. Dank zij de ruime deelname aan de petitie verkregen we spreekrecht tijdens de gemeenteraad
  Tekst op de gemeenteraad
  Onze 6 belangrijkste besluiten waarom dit project onverantwoord is
  Vragen aan de gemeenteraad
  Antwoorden op de formele vragen aan gemeentebestuur
 4. Uiteenzetting op de Gecoro
  Presentatie op de Gecoro
  Tekst van de uiteenzetting
  vragen aan gecoro
 5. We dienden tot nu toe reeds 7 bezwaarschriften in.
  Je kan ze hier lezen.
 6. Enkele brieven naar burgemeester, schepenen, gouverneur … naar aanleiding van door hen verspreide foutieve informatie.
  Je kan dit hier lezen