Bezwaar besluit OCMW-raad

De beslissing van de OCMW-raad verliep niet zonder slag of stoot.

Op basis van een verwarrende of zelfs foutieve toelichting werd finaal gestemd met 5 ja-stemmen en 4 neen-stemmen
(meerderheid / oppositie) voor onderhandse verkoop.

Leefbaar Asper dient bezwaar in

Wij stellen ons ernstige vragen bij de wettigheid van de omstreden OCMW-raadbeslissing.
We hebben dan ook klacht neergelegd
bij de gouverneur en
het agentschap Binnenlands Bestuur.

Zie hier onze argumenten.

Zie hier het antwoord van de gouverneur.

Resultaat

De aankoop is niet doorgegaan