De volgende stap?

Waar staan we nu?
Wat mogen we verwachten?
Einde van de lijdensweg in zicht

We hebben getracht de politiekers van de meerderheid te overtuigen om deze mega-verkaveling (die indruist tegen haar eigen gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) tegen te houden. Dit is niet gelukt.

Dit betekent dat Imwo-Invest vrij spel krijgt en dus binnen korte of lange termijn een verkavelingsaanvraag kan indienen.
Uiteraard zullen we hiertegen een bezwaarschrift indienen met alle tegen-argumenten die we reeds veelvuldig aanhaalden.

Wat is de planning?
Volgens het Priak MOET de gemeente binnen het jaar starten met het uitschrijven van een RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan). In dit plan houdt de gemeente rekening met ruimtelijke structuurplannen (onder meer GRS)

Die termijn is reeds overschreden. Waarom ?
MAAR: indien de gemeente dit niet doet, staat er geen enkele sanctie tegenover.
Dus besluit het schepencollege: we doen het niet!

Dit betekent dat de projectontwikkelaar zijn plannen kan opstellen en een verkavelingsplan zal indienen.

Wanneer?
Zodra dit klaar is wordt er een affiche uitgehangen met een aanvraag tot verkavelingsvergunning.
De informatie op hun website wordt niet meer bijgehouden. Het is dus gissen.

Maar er zijn probleem opgedoken.

1. Op de site waar de mega-verkaveling gepland wordt is een trage weg.
We dienden een bezwaar in tegen de afschaffing van deze trage weg. Resultaat: de aanvraag wordt uitgesteld.

2. Na een vooronderzoek besliste Audit Vlaanderen, de controledienst van de Vlaamse Overheid, halverwege maart om een forensische audit uit te voeren. De audit schetst een donker beeld over het vergunningsbeleid van de Oost-Vlaamse deputatie deze legislatuur.
Lees HIER meer info.

3. Het departement Omgeving stuurde bij aanvang een brief naar de gemeente Gavere en de provincie om hen attent te maken op onwettigheden in een door hen afgeleverd principieel akkoord, teneinde hen de mogelijkheid te geven het onwettig principieel akkoord in te trekken.
Lees HIER en oordeel zelf

4. De burgemeester en het college beschuldigen ons dat we insinueren en foutieve informatie verspreiden. Ze publiceren dit op de website van de gemeente in volle verkiezingsstrijd. Na een klacht bij de gouverneur wordt het college op de vingers getikt en krijgt Leefbaar Asper gelijk over de hele lijn.
Lees HIER meer info

Bezwaarschrift
We wachten dus op het indienen van het plan van Imwo-Invest.
Met een gele affichering ter plaatse wordt dit aangekondigd.
Vanaf dan kan iedereen een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.
Leefbaar Asper dient ook zijn bezwaar in. Dit bezwaar en de daarop volgende bezwaren kan je mee onderschrijven.

Ga naar deze pagina en onderschrijf mee de bezwaren tegen de plannen op het domein Ommegang.

Priak vernietigd
Imwo-invest heeft een verkavelingsplan ingediend in Sint-Lievens-Houtem. (Identieke situatie als in Asper)
Zoals ook bij hen aangekondigd gaat departement omgeving in beroep.
Het plan wordt afgekeurd en bovendien wordt de Priak vernietigd.
In Asper dient hij tot op heden nog steeds geen plan in.

RUP-WUG
Gavere maakt een Rup om bepaalde WUG te schrappen.
Ook Ommegang wordt voor 100 % open ruimte, er kan niet meer gebouwd worden.

Lees ook hier