Bezwaar 2 woningen

Onderwerp: Bezwaar tegen Verkavelingsaanvraag voor 2 woningen
Tekst van het bezwaar: Lees hier
Resultaat van ons bezwaar:  Er wordt rekening gehouden met onze bezwaren. College weigert de omgevingsvergunning.
Toelichting:

GOED NIEUWS:
Er wordt (deels) rekening gehouden met onze bezwaren

In Nieuwsbrief 38 hebben we uitleg gegeven waarom we bezwaar hebben ingediend tegen de 2 bijkomende woningen in de Haagstraat, haaks op de 4 woningen in aanbouw. (Zie kaartje hieronder).

Wel nu: Bij het beoordelen van de Omgevingsvergunning werd deels rekening gehouden met onze bezwaren.
De aanvraag werd dan ook GEWEIGERD.

Onze voornaamste bezwaren waren:

  • De twee bijkomende woningen worden achter deze woningen gebouwd en bovendien haaks op de Haagstraat.
  • Deze huizen geven op die manier inkijk op bestaande huizen en tast privacy aan.
  • Deze manier van inplanting is niet verenigbaar met goede ruimtelijke ontwikkeling.
  • Naast deze huizengroep van 6 woningen blijft een brede strook van 15 m bewust vrij. Via deze strook bereik je het achterliggende woonuitbreidingsgebied Ommegang.
  • Hier is duidelijk de eerste aanzet gegeven om het achterliggende gebied te kunnen bereiken als straat of fietspad en/of toegangsweg voor de brandweer.

COLLEGE GAVERE heeft de AANVRAAG GEWEIGERD

Na advies van de administratie van Gavere en rekening houdend met een deel van de bezwaren heeft het college zijn oordeel uitgesproken.
“Het college van burgemeester en schepenen van Gavere heeft de aanvraag GEWEIGERD.”

Wel is er nog een mogelijkheid om in beroep te gaan binnen de dertig dagen.

Lees nieuwsbrief 38
Lees nieuwsbrief 40