Bezwaar besluit OCMW-raad

De beslissing van de OCMW-raad
verliep niet zonder slag of stoot. Op basis van een verwarrende of zelfs foutieve toelichting werd finaal gestemd met 5 ja-stemmen en 4 neen-stemmen (meerderheid / oppositie) voor onderhandse verkoop.

 

Leefbaar Asper dient bezwaar in

Wij stellen ons ernstige vragen bij de wettigheid van de omstreden OCMW-raadbeslissing.
We hebben dan ook klacht neergelegd
bij de gouverneur en
het agentschap Binnenlands Bestuur.

Om de rechtsgang niet te beïnvloeden zullen we onze argumenten nu nog niet publiek maken.

Het kan ook anders

Actiecomité slaagt erin verkaveling tegen te houden

Het kan ook anders.
In Lokeren is het bevriende comité Spoelepark er in geslaagd
de geplande verkaveling tegen te houden.

Het stadsbestuur van Lokeren heeft,
vlak voor de verkiezing, het licht gezien
en trekt de plannen in.

Proficiat. Je kan het hier nalezen en bekijken.