Beslissing HERZIEN

Kan de beslissing HERZIEN worden?

Kunnen College Gavere en Provincie Oost-Vlaanderen de eerder genomen beslissing herzien?
Uiteraard JA, en daarbij kan men zich baseren op de bijkomende kennis die ze ondertussen hebben opgebouwd.

Bijvoorbeeld

  • De Audit van Vlaamse Overheid in 2018 is uiterst kritisch over het vergunningsbeleid van de Oost-Vlaamse deputatie in de vorige legislatuur.

  • Volgens het Departement Omgeving staan er onwettelijkheden in het verkregen PRIAK.
    Zo zijn de cijfers van de woonbehoeftestudie in Gavere onjuist.
    Ze zijn gebaseerd op de cijfers van de projectontwikkelaar zelf en niet gebaseerd op de cijfers van de gemeente (VENECO).
  • Ondertussen ziet iedereen aan welk tempo er volop gebouwd wordt in Asper.
    Een nieuwe woonbehoeftestudie zal beslist niet in het voordeel zijn van de projectontwikkelaar.