Groen, groen, groen, groen

Volgens de folder zal het er heel groen, veilig en recreatief zijn

Niet minder dan 4 keer komt het woord GROEN in de folder voor.
Jammer dat een open groene ruimte van 12,5 ha moet sneuvelen voor, in een eerste fase, 100 onnodige woningen.

In de folder geeft men aan dat er plaats zal voorzien worden voor
Een recreatieve groene ruimte van 4000 m² verblijfs- en speelruimte”.

Even omrekenen: Dit betekent echter 0,4 ha of amper 3,2 % van de totale oppervlakte open ruimte nu.

 

 

“Verbeteren van de verkeersveiligheid …

Frisse uitstraling van de wijk, 60 betaalbare woningen, aantrekken van jonge gezinnen, het komt zowel de middenstand en lokaal onderwijs ten goede”.
Uiteraard gebruikt de verkavelaar hier zijn beste verkoopstechnieken om het zo aangenaam mogelijk voor te stellen en het project tegen het zonlicht te houden.
Maar wat is de schaduwzijde?

Frisse uitstraling

De burgemeester zegt in Amok dat de buurt er verloedert bij ligt. Is dit dan de oplossing? Moet er niet eerst werk gemaakt worden om het dorp terug een fris en aangenaam uitzicht te geven? Met nog eens, in eerste fase, 100 woningen bij te creëren los je dit niet op maar verzwaar je het probleem.

Aantrekken van jonge gezinnen:

Zal men erbij vertellen dat elke stap van de kinderen buiten de verkaveling bijna zelfmoord is zonder een globale mobiliteit-oplossing voor Asper? De nieuwe Jonge gezinnen hebben bijna defacto 2 wagens waardoor de huidige situatie nog erger wordt?

Goed voor de middenstand:

Oei, blijkbaar nog niet gehoord dat jonge werkende gezinnen vaak geen tijd hebben voor de lokale middenstand en alles in grootwarenhuizen aankopen.

 

Goed voor het lokaal onderwijs:

Vertelt men erbij dat dit vooral goed zal zijn voor de containerverhuur?
De scholen barsten nu al uit hun voegen.

Met het nieuw onderwijsdecreet waarbij containerklassen tot een periode van 2 jaar beperkt worden en waarbij er geen budget is voor nieuwe scholen betekent dat dus vooral dat de kinderen niet in Asper naar school zullen kunnen gaan.

Met zijn allen de bus op naar omliggende gemeenten?

 

 

 

terug naar begin