Geen 6 woningen

Verkavelaar trekt zijn aanvraag van 6 woningen in na het lezen van ons bezwaarschrift

De gele brief hing uit
Precies bij de start van de vakantieperiode: op maandag 17 juli 2017

19 dagen kregen we de tijd om een bezwaar in te dienen
Twee feestdagen (21 juli en 15 augustus) + de gebruikelijke brugdagen betekende dat we amper 19 dagen tijd kregen om deze klus te klaren.
We onderzochten de documenten grondig en lieten ons bijstaan door het gerenommeerde advocatenkantoor LDR te Gent.

Vrijdag 11augustus 2017
werden de documenten officieel overhandigd.

Vrijdag 29 september 2017
 Mededeling van onze advocaten:
De verkavelaar trekt zijn aanvraag in

 

 

BEDANKT
Aan alle mede-ondertekenaars
Wil je een volgend bezwaarschrift van Leefbaar Asper tegen nieuwe bouwplannen in het gebied Ommegang ondersteunen?
Geef ons dan alvast je naam en adres per e-mail door via info@leefbaar-asper.be

 

Dit was ons bezwaar

  • De aangeduide percelen op de ingediende bouwplannen en de aanvraagformulieren zijn verwarrend.
    De verwarring is compleet als op de gele affiche uitsluitend een aanvraag is voor het perceel van de “oprit”.

  • Er ontbreekt een globaalvisie van het terrein Ommegang.
  • De brede oprit, de schuine inplanting van de woningen, het gebrek aan parkeerplaatsen … toch geen voorbeeld van goede ruimtelijke ordening.