Is Sint-Martinusommegang bedreigd?

Deze folklore moeten we beslist in ere houden.

De stoet, de bedevaart, de kwintie-worp, de kermis…
Dit houdt een dorp levendig.

De eigenheid en gezelligheid van een dorp dreigen we stilaan te verliezen. door het (te) drukke verkeer, de wildgroei  aan woningen, het gebrek aan ontspanningsruimte.

Asper verdient beter.

 

terug naar begin