LEEFBAAR ASPER BLIJFT ZICH INSPANNEN

…    voor het behoud van de open ruimte
van dit bedreigde woonuitbreidingsgebied