Leefbaar Asper dient bezwaar in

Leefbaar Asper dient bezwaar in tegen afschaffing van Voetweg 72

Om diverse redenen hebben we hier tegen bezwaar ingetekend.
Als hoofdreden: het voorstel wordt enkel ingediend als eerste aanzet tot verdere (onwettige) verkaveling van de WUG Ommegang (onwettig cfr Ruimte Vlaanderen)

Wat gebeurt er nu na het indienen van het bezwaar tegen afschaffing Voetweg 72?
Zodra het openbaar onderzoek afgelopen is, zal de gemeenteraad zich hierover beraden. Ze bezorgt eventueel het voorstel tot afschaffing samen met de bezwaarschriften aan de bestendige deputatie van de provincieraad.
De deputatie neemt de uiteindelijke beslissing tot al dan niet afschaffing.
Hiertegen kan men in beroep gaan.

Wordt vervolgd

Zodra we meer nieuws hierover hebben delen we het mee op onze website.
De stand van zaken of andere nieuwtjes ivm het Mega-verkavelingsproject Ommegang kan je steeds lezen op onze website www.leefbaar-asper.be

Ga terug naar HOME