OCMW: verkoop met drogreden

Op de agenda van woensdag 14maart 2018 staat het principebesluit van de verkoop van een perceel grond tussen Hulstraat en Kerkhofstraat, op het omstreden woonuitbreidingsgebied Ommegang.
OCMW wenst deze grond te verkopen aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen met het oog op realisatie van enkele sociale woningen.

Reden om te verkopen is drogreden
De belangrijkste voorwaarde van het gemeentebestuur om de projectontwikkelaar Imwo-Invest dit gebied te laten aansnijden was het realiseren van 40 sociale woningen. Zo wou de gemeente zonder inspanning haar sociaal objectief* bereiken.

(*Sociaal objectief = gewenst aantal sociale huurwoningen per gemeente)

Stand van zaken: sociaal objectief is reeds elders ingepland
Volgens een document van de gemeente van november 2017 moeten er nog 50 huurwoningen gerealiseerd worden.
In dit document geeft men aan dat volgende sociale huurwoningen reeds zijn ingepland, in woongebied of reeds aangesneden woonuitbreidingsgebied.

– WUG Sint-Amandswijk: 17 huurwoningen,
– RUP Markt en omgeving, binnengebied Onderstraat-Kloosterstraat: 22 huurwoningen
– Asper, Luxemburgstraat-Nieuwland-Pontweg: 36 huurwoningen

Dus nu reeds een potentieel van 75 sociale woningen in beschikbaar en geschikt gebied,
terwijl er nog slechts 50 nodig zijn.

Wat is dan nog de reden om 40 extra sociale huurwoningen te voorzien in een ongeschonden woonuitbreidingsgebied?

OCMW opent de poort voor Imwo-Invest

  • Deze verkoop heeft enkel tot doel om Imwo-Invest vrij spel te geven om het gebied verder aan te snijden.
  • OCMW geeft zo de start aan een onwettelijk bouwproject
  • Ruimte Vlaanderen keurt dit project af en zal in beroep gaan.
  • Het kabinet van minister Schauvliege bevestigt dat er in Gavere, conform  de recent herziene gemeentelijke woonbehoeftestudie, geen woonbehoefte is.
  • Het bereiken van het sociaal objectief wordt misbruikt, en dat enkel ten voordele van een privé-verkavelaar.

Geen gehoor

  • Naar de bewijsbare argumenten van Leefbaar Asper wordt niet geluisterd
  • Ondanks het protest van de vele dorspbewoners stellen vele politiekers zich nog steeds geen vragen

Maar wel

Jammer dat de politieke meerderheid blindelings enkele politieke individuen volgt in dit tegenstrijdig, onnodig en ongewenst project. Waarom?