Oproep naar college

en gemeenteraad

Onze belangrijkste bezorgdheid gaat uit naar de globale visie op het gebied Ommegang, waar de terreinen in de hier besproken aanvraag immers deel van uitmaken.

Deze terreinen maken ook deel uit van de aanvraag van Imwo-Invest die 205 woningen plant in dit gebied.

We stellen (nog steeds) vast dat:

  • het college van burgemeester en schepenen voor WUG Ommegang geen RUP opstelde
  • men de bouwplannen van Imwo-Invest weigert te toetsen aan het GRS (wat een schrapping van deze plannen zou betekenen om reeds veelvuldig genoemde redenen)
  • er nog steeds geen globale visie werd uitgewerkt voor het gebied Ommegang.

De laatste informatie die de Asperse bevolking ontving over de plannen van Imwo-Invest (op de info-avond van Imwo-Invest), stroken overigens niet met de door Juma Projects ingediende aanvraag.

Onze oproep naar de bevolking

Steun onze acties!