OCMW heeft de sleutel in handen

Aansnijden woonuitbreidingsgebied Ommegang komt enkel ten voordele van Imwo-Invest.
Waarom volgt de politieke meerderheid blindelings?

OCMW heeft de sleutel van de poort voor Imwo-Invest in handen

  • Deze verkoop heeft enkel tot doel om Imwo-Invest vrij spel te geven om het gebied verder aan te snijden.
  • OCMW geeft zo de start aan een onwettelijk bouwproject
  • Ruimte Vlaanderen keurt dit project af en zal in beroep gaan.
  • Het kabinet van minister Schauvliege bevestigt dat er in Gavere, conform  de recent herziene gemeentelijke woonbehoeftestudie, geen woonbehoefte is.
  • Het bereiken van het sociaal objectief wordt misbruikt, en dat enkel ten voordele van een privé-verkavelaar.

Geen gehoor

  • Naar de bewijsbare argumenten van Leefbaar Asper wordt niet geluisterd
  • Ondanks het protest van de vele dorspbewoners stellen vele politiekers zich nog steeds geen vragen

Maar wel

  • Jammer dat de politieke meerderheid blindelings enkele politieke individuen volgt in dit tegenstrijdig, onnodig en ongewenst project. Waarom?