Burgemeester en college blijven dit project steunen

7 november 2017

Maar waarom blijft, niettegenstaande alle kritiek, alle tegenargumenten, alle ernstige bezwaren het schepencollege dit project 100% steunen?

Van bij aanvang was de positie van de burgemeester duidelijk: dit project moet er sowieso komen.

  • Wij hebben als Leefbaar Asper onder meer aangetoond waar dit verschillende keren ingaat tegen het eigen Gaverse Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)
  • Wij hebben toegelicht op de gemeenteraad, op de Gecoro.
  • Maar tot een gesprek, bevraging of debat is het nooit gekomen.
  • Ook Ruimte Vlaanderen zei van bij aanvang dat de Priak onwettelijk was.

Het bestuur gaat echter volop mee in de plannen van de projectontwikkelaar.

De burgemeester aan het woord
1. “In eerste instantie heb ik de actiegroep Leefbaar Asper de hand willen reiken”

In de laatste Amok vertelde de burgemeester dat hij volledig achter deze verkaveling staat en niets dan voordelen ziet. Zijn argumenten kan je er zelf in lezen.

Zijn uitlatingen over Leefbaar Asper echter, hebben we uitgebreid weerlegd en rechtgezet in een open brief.
We maakten duidelijk welke gesprekken er wel en niet gevoerd zijn tussen ons.

Kort samengevat:
Er is geen enkel gesprek, debat, overleg, bevraging geweest naar de inhoud van onze argumenten tussen ons en de burgemeester/college.
Er werd ons alleen een brief voorgelezen en toegelicht.
“Je kan deze verkaveling niet tegenhouden” was de teneur bij het buiten gaan.

2. “Na zekere tijd waren woorden als CORRUPTIE niet van de lucht”

Ook wij hebben de opmerkingen, als zou er met de beslissing tot goedkeuring van het project Ommegang “veel geld gemoeid zijn”, menigmaal gehoord. In onze communicaties zijn wij daar nooit op ingegaan. Alles wat wij publiceren is steeds feitelijk aantoonbaar of komt uit controleerbare bronnen.

We zijn dan ook diep teleurgesteld dat de burgemeester alles zomaar op één hoop gooit en ons deze woorden in de mond legt. Niet netjes, burgemeester!

 

 lees hier de open brief
 terug naar begin