Tot 100 woningen in WUG Ommegang

Wat zijn de plannen met WUG Ommegang ?

Nu genoemd Asper-dorp Haagstraat-Hulstraat

Men claimt dat dit gebied niet als WUG kan geschrapt worden omwille van het Principieel Akkoord (PRIAK) dat erop rust. Dit PRIAK werd verleend door de provincie na een positief advies van de Gaverse meerderheid.

In de tekst van Veneco lezen we dat dit gebied op korte termijn kan aangesneden worden en dat er – cfr het PRIAK – 100 wooneenheden kunnen gebouwd worden.

Nochtans zou men moeten weten dat de toekenning van dit PRIAK hoogst omstreden is en zelfs onwettig wordt genoemd. Dit werd onafhankelijk vastgesteld door audit Vlaanderen en bevestigd door het Departement Ruimte Vlaanderen.

Het is dan ook bijzonder ontgoochelend dat na alle protesten, met gegronde argumenten, van vele inwoners van Asper dit college blijft vasthouden aan een monsterplan om – naast alle huidige en toekomstige extra ‘woning-uitbreiding en appartementen-waanzin’ én met kennis van een enorm overschot aan bouwgronden – hier ook nog eens 100 wooneenheden, op korte termijn, neer te zetten.

Men heeft zelfs het lef te beweren dat dit geen impact zal hebben op de mobiliteit in Asper.  Het effect zal “beperkt en zeer lokaal blijven. In alle redelijkheid kan worden ingeschat dat het omliggende wegennet deze verkeerstoename kan verwerken[4].” Je moet maar durven.

Asper is de deelgemeente met de grootste bevolkingsdichtheid van Gavere. De vele (uitgevoerde en geplande) bouwprojecten hebben een invloed op de mobiliteit. Men moet dit in zijn totaliteit bekijken om een correct beeld te krijgen. Maar dit doet men niet.

Lees de volledige nieuwsbrief 45: klik hier

4] Veneco, juni 2020, Startnota ‘Gemeente Gavere, RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden, p. 121.