Zijn er nu 100 of 187 woningen

voorzien in woon-uitbreidings-gebied Ommegang-Gavere?

Onderstaand leest u het besluit van de deputatie Oost-Vlaanderen omtrent dit omstreden PRIAK.
Ter info, de vermelde kadastrale percelen omvatten het gehele gebied Ommegang = minstens 12.5ha
15 wooneenheden per ha geeft dus minimaal 187 woningen.

Letterlijk overgenomen uit besluit van de deputatie

“Artikel 1. Het principieel akkoord voor het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied ’Ommegang’ (WUG-atlas nr. 44020_07) te Gavere (minstens omvattende de kadastrale percelen Gavere, 6  afdeling, Sectie B nrs. 262C/deel, 265G/deel, 272/deel, 278/deel, 279B/deel, 285A/deel, 286A/deel, 294A/deel, 294C, 295C, 296B, 297, 298, 335G, 342A, 344A, 345B, 345C, 345D/deel, 347A, 348A, 348C, 349, 350A, 350B, 351B, 352A, 353, 354, 354A/2, 354C/2, 354D/2, 355, 357A, 385, 388A, 389B/deel, 389C, 390A, 390C,390E, 390M, 391B, 406B/2, 406C, 408N/deel, 412/deel, 413C, 418A, 419F, 4195) wordt verleend onder volgende voorwaarden: 

  • de gemiddelde dichtheid bedraagt minimaal 15 wooneenheden per hectare
  • er wordt voldoende differentiatie in het wooneenhedenaanbod voorzien;
  • bij de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied dient een mobiliteitseffectenstudie opgemaakt worden:
  • bij de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied na een eerste fase bestaande uit een honderdtal woningen, waarvan 40 sociale woningen, wordt een prioritering en fasering opgesteld van de geplande woonontwikkeling en hieraan gekoppeld een onderzoek naar de nodige voorzieningen die dergelijke ontwikkelingen met zich wee brengen.
  • Het aantal bijkomend gerealiseerde wooneenheden zal in rekening gebracht worden in de volgende woonbehoeftestudie.

Sommigen besluiten hieruit dat er maar een 100 tal zullen gebouwd worden.
Leefbaar Asper besluit hieruit dat er 100 woningen zonder studies kunnen gebouwd worden en dat daarna, mits enkele studies de rest van het gebied mag vol gebouwd worden.

Wat leest U?