Antwoord op ons verzoekschrift

Op de gemeenteraad van 21 november kregen we antwoord op onze vragen. Dit is de belangrijkste:
 “ Is de gemeenteraad bereid hun beslissing te heroverwegen en zich definitief te distantiëren van dit project”

Bij mondelinge stemming door 20 aanwezige raadsleden is de uitslag
10 x NEEN (meerderheid) – 9  x JA (oppositie) – 1 onthouding (meerderheid)
Binnenkort geven we hier commentaar op.

De meerderheid houdt dus geenszins rekening
– met de talrijke opmerkingen en uitgeschreven tegen-argumenten van Leefbaar Asper
– de petitielijst
– de mening en het protest van de inwoners van Gavere
– de tegen-argumenten van de oppositie, meedegedeeld op deze en vorige vergaderingen
– het oordeel van “Ruimte Vlaanderen” die deze Priak onwettig benoemt

Waarom?

Wij geven de moed echter niet op en strijden verder
Gesteund door vele inwoners van Gavere
– Gesteund door de uitspraak van Ruimte Vlaanderen
– Gesteund door vele personen en organisaties buiten Gavere die ons op de voet volgen

 

Geef een antwoord