Winterfoto’s

De foto’s op de website zijn aangepast aan het seizoen.
Leefbaar-Asper wenst deze mooie zichten te behouden en te sparen voor onze toekomst.
Dank zij onze acties en uw medewerking  kunnen we het redden.

De meerderheid van de gemeenteraad houdt liever van koning Beton.
We zullen hen blijven overtuigen dat dit hele plan tegenstrijdig is met
hun eigen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

Regels zijn er om gevolgd te worden.
Gelukkig staat Ruimte Vlaanderen aan onze kant en zal in beroep gaan zodra
de verkavelingsvergunning wordt aangevraagd.