Groen Gavere dient klacht in tegen college

Groen Gavere dient klacht in bij provinciegouverneur na reactie op uitlatingen van Leefbaar Asper

Het Laatste Nieuws
4/10/2018
Thomas Vandewalle

 

Groen Gavere heeft een klacht ingediend bij de provinciegouverneur nadat de burgemeester en schepenen via de gemeentelijke nieuwsbrief uitlatingen deden over het actiecomité Leefbaar Asper. “Kan niet”, vindt Groen.

Het actiecomité Leefbaar Asper verspreidde enkele weken geleden een brief waarin het spreekt van onregelmatigheden in het woonproject Ommegang in Asper. De burgemeester en schepenen reageerden hierop via een bericht dat op de gemeentelijke website werd gepost, maar ook werd rondgestuurd via de nieuwsbrief van de gemeente. “De nieuwsbrief van Leefbaar Asper bevat foutieve informatie en zelfs insinuaties waardoor we wel moeten reageren”, motiveerde burgemeester Denis Dierick (Open Vld-VOG) toen. Groen is echter van oordeel dat de burgemeester en schepenen hun boekje daarmee te buiten zijn gegaan.

Afrekening

“Een omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur wijst de Vlaamse gemeenten erop dat gemeentelijke nieuwsbrieven enkel mogen gebruikt worden voor objectieve en neutrale informatie over de werking van de gemeentediensten”, motiveert Groen-kopman Jef Vermaere. “Zeker in een verkiezingsperiode mogen deze informatiekanalen niet gebruikt worden voor partijpolitieke doeleinden. Met de recente nieuwsbrief probeert het Gaverse college van burgemeester en schepenen op polemische toon af te rekenen met de kritiek van de actiegroep Leefbaar Asper. Dit is een handelwijze die volgens ons niet strookt met de plicht van een lokaal bestuur om bij het gebruik van dergelijke informatiekanalen de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Wij roepen provinciegouverneur Jan Briers dan ook op om het college van burgemeester en schepenen terecht te wijzen”, stelt Vermaere.