Via 2 woningen naar minstens 187 ???

Zes mag niet … maar wel 4 + 2 ?

Goed nieuws: lees het resultaat van ons bezwaar: klik hier

Vanaf 21 februari 2019 hangt in de Haagstraat de gele brief uit met een aanvraag door de firma Juma-projects voor het bouwen van 2 woningen.


Deze 2 woningen sluiten aan bij de 4 woningen die reeds in aanbouw zijn.
De vergunde oprit van 5m breed bij deze eerste 4 woningen  wordt doorgetrokken naar de 2 achterliggende woningen.

In 2017 had de bouwheer een aanvraag ingediend voor 6 woningen. Na ons bezwaar werd deze aanvraag toen ingetrokken. (Zie hier).
Daarop volgde een aanvraag voor 4 woningen.
Begin 2018 werd deze aanvraag goedgekeurd.
Nu feb 2019 komt daarop een bijkomende aanvraag voor 2 woningen.

Slechts 2 woningen en toch een bezwaar

De aanvraag gaat inderdaad maar over 2 woningen.
Bovendien liggen deze woningen ook nog op bouwgrond.
En toch een bezwaar?

 • De aanvraag gebeurt door de firma JUMA-projects.,
  gelinkt aan Imwo-Invest (zie Nieuwsbrief 18).
 • De eerste 4 woningen zijn momenteel in aanbouw door Ipon-NV, eveneens gelinkt aan Imwo-Invest.
 • De twee bijkomende woningen worden achter deze woningen gebouwd en bovendien haaks op de Haagstraat, met inkijk op 2 huizen.
 • Naast deze huizengroep van 6 woningen blijft een brede strook van 15 m bewust vrij.
  Via deze strook bereik je het achterliggende woonuitbreidingsgebied Ommegang.
 • Hier lag bij een eerdere aanvraag voor 6 woningen de oprit voor de huizen en een brede toegangsweg naar hun achterliggend woonuitbreidingsgebied.

Verwarrend, misleidend,  …

In de motiveringsnota bij hun aanvraag staan verwarrende en foutieve gegevens.

 • Vooreerst is er terug een tegenstrijdige aanduiding van de perceelgronden.
  In de motiveringsnota spreekt men over perceel nr. 406 2 E, en bij de plannen spreekt men over nr. 406 2 D.
  De aanvraag is op dit vlak misleidend.
 • In de nota is zowat elke oriëntatie verwijzing naar noord – zuid – oost – west verkeerd.
  Op zijn minst onzorgvuldig te noemen.
 • De brede doorgang van 15 meter breedte naar het woonuitbreidingsgebied Ommegang wordt omschreven als
  “De open corridor (p.3, p.10, p.11) met weide?- en akkerlanden”.
  ”De ruimtelijke draagkracht en groenbeleving gaan hand in hand met dit project”.
  Mooi zo. Dit betekent dan het einde van de Ommegangplannen?

Via 2 woningen naar minstens 187?

 • Hier is duidelijk de eerste aanzet gegeven om het achterliggende WoonUitbreidingsGebied te kunnen bebouwen.
  De 15 m brede strook kan dienst doen als straat of fietspad en/of toegangsweg voor de brandweer.
 • Op de plannen van Imwo Invest (getoond op hun Info-avond en op hun website) is dit zonneklaar zichtbaar.


Ons bezwaar

 • De manier waarop deze 2 huizen worden ingeplant is duidelijk terug een aanzet om het hele project Ommegang in gang te duwen.
 • De brede 15m-strook naar de achterliggende grond, de haakse inplanting van de woningen, … toch geen voorbeeld van goede ruimtelijke ordening.
 • Ondertussen wordt ons dorp Asper verder volgebouwd en wachten haar inwoners op
  • een globaal mobiliteitsplan
  • een globaal stedenbouwkundige visie


Onze oproep naar het college van burgemeester en schepenen

 • We vragen de aanvraag van 2 woningen niet goed te keuren aangezien ze niet verenigbaar zijn met goede ruimtelijke ontwikkeling.
 • We vragen een duidelijk beeld voor de totale woonontwikkeling op het volledige binnengebied.
 • We vragen dat het gemeentebestuur een stedenbouwkundige visie ontwikkelt en werk maakt van een degelijk mobiliteitsplan, gespreid over het hele dorp.

Onze oproep naar de bevolking

Het ziet er naar uit dat de aanvraag voor het hele project Ommegang in kleine schijfjes zal verlopen.
De kans op een globale visie, degelijke mobiliteitsstudie, … is minimaal.

Wij willen ons dorp hiervan sparen.