Bezwaarschrift 6 woningen

Onderwerp: Bezwaar tegen Verkavelingsaanvraag voor 6 woningen
Tekst van het bezwaar: Lees hier
Resultaat van ons bezwaar: 
Verkavelaar trekt zijn aanvraag van 6 woningen in na het lezen van ons bezwaarschrift.

Later dient hij een nieuwe verkavelingsaanvraag in.
Dit keer voor 4 woningen. De weg naar het woomuitbreidingsgebied is verdwenen.

Uitleg: Verkavelingsaanvraag voor 6 woningen

Op een gedeelte van het terrein hangt op 17 juli een verkavelingsaanvraag uit voor de bouw van 6 woningen.
De aanvraag gebeurt door de firma JUMA-projects. Maar via wat opzoekwerk vonden we gauw de link met IMWO-INVEST.
Er zijn nogal wat opmerkingen, onjuistheden bij deze aanvraag.
Leefbaar Asper besluit hiertegen bezwaar in te tekenen.

Uiteindelijk boeken we succes want Juma-projects trekt zijn aanvraag terug

Lees hier het relaas.

De gele brief hangt er
Precies bij de start van de vakantieperiode: op maandag 17 juli

Normaal 30 dagen de tijd
Twee feestdagen (21 juli en 15 augustus) + de gebruikelijke brugdagen betekende dat we amper 19 dagen tijd kregen om deze klus te klaren.
We onderzochten de documenten grondig en lieten ons bijstaan door het gerenommeerde advocatenkantoor LDR te Gent.

+ 70 Asperlingen
Precies 36 uur hadden we om zoveel mogelijk inwoners van Asper ons bezwaarschrift te laten ondersteunen.
BEDANKT 

Vrijdag 11 augustus
werden de documenten officieel overhandigd.

Wil je een volgend bezwaarschrift ondersteunen?
Wil je een volgend bezwaarschrift van Leefbaar Asper tegen nieuwe bouwplannen in het gebied Ommegang ondersteunen?
Schrijf je in op deze pagina.

Van 6 woningen naar 205

De aanvraag gaat inderdaad maar over 6 woningen en dan ook nog op bouwgrond.
En toch een bezwaar?

 • De aanvraag gebeurt door de firma JUMA-projects. Maar via wat opzoekwerk vonden we gauw de link met IMWO-INVEST.
 • Op de strook komen 6 woningen in groepsbouw, 4 aan de straatkant en 2 aan de zijkant.
 • Naast deze huizen blijft een strook van 15 m vrij. Voor de oprit van de 2 woningen!
 • Hier is duidelijk de eerste aanzet gegeven om de achterliggende strook te kunnen bebouwen, en de “oprit” als straat te kunnen benutten.
  Deze straat geeft dan rechtstreeks uit op de Haagstraat.

Ons bezwaar

 • De aangeduide percelen op de ingediende bouwplannen en de aanvraagformulieren zijn verwarrend.
  De verwarring is compleet als op de gele affiche uitsluitend een aanvraag is voor het perceel van de “oprit”.

 • Er ontbreekt een globaalvisie van het terrein Ommegang.
 • De brede oprit, de schuine inplanting van de woningen, het gebrek aan parkeerplaatsen … toch geen voorbeeld van goede ruimtelijke ordening.

Onze oproep naar het college van burgemeester en schepenen
Onze oproep naar de gemeenteraad

Onze belangrijkste bezorgdheid gaat uit naar de globale visie op het gebied Ommegang, waar de terreinen in de hier besproken aanvraag immers deel van uitmaken.  (Deze terreinen maken ook deel uit van de aanvraag van Imwo-Invest die 205 woningen plant in dit gebied.) 

We stellen (nog steeds) vast dat:

 • het college van burgemeester en schepenen voor WUG Ommegang geen RUP opstelde
 • men de bouwplannen van Imwo-Invest weigert te toetsen aan het GRS (wat een schrapping van deze plannen zou betekenen om reeds veelvuldig genoemde redenen)
 • er nog steeds geen globale visie werd uitgewerkt voor het gebied Ommegang.

De laatste informatie die de Asperse bevolking ontving over de plannen van Imwo-Invest (op de info-avond van Imwo-Invest), stroken overigens niet met de door Juma Projects ingediende aanvraag.Re

Resultaat na ons bezwaar

Verkavelaar trekt zijn aanvraag van 6 woningen in na het lezen van ons bezwaarschrift.
Later dient hij een nieuwe verkavelingsaanvraag in.

Dit keer voor 4 woningen. De weg naar het woomuitbreidingsgebied is verdwenen.

Bedankt