Raad van Vergunningsbetwisting vernietigt PRIAK

Raad van Vergunningsbetwisting: vernietigt Priak in Sint-Lievens-Houtem

Het oordeel van
de Raad voor Vergunningsbetwistingen
spreekt boekdelen.

Het dossier in SLH loopt iets voor op het onze. Op 27 september 2017 werd de verkavelingsaanvraag ingediend (en werd het ‘gele papier’ opgehangen).
Daartegen heeft een lokaal buurtcomité en Ruimte Vlaanderen (Departement Omgeving) bezwaar aangetekend. Dat bezwaar werd recent voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen behandeld.

Zowel de vergunningsaanvraag als het onderliggende PRIAK werden in hun geheel en met onmiddellijke ingang vernietigd. Concreet betekent dit dat men zelfs geen nieuwe of aangepaste vergunning meer mag indienen alvorens eerst een nieuw PRIAK aan te vragen.  

De Vlaamse overheid neemt zijn verantwoordelijkheid en eist (en verkrijgt) de nietigverklaring.
Het principieel akkoord verleend aan verkavelaar Imwo-Invest voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden (zoals meermaals door de buurtcomités opgesomd).

Lees het hele verhaal