NIEUWS: op 20 september geven we toelichting aan de GECORO

De uiteenzetting voor de gemeenteraad op 5 september is pas achter de rug en we zijn ons volop aan het voorbereiden voor de volgende uiteenzetting.
Op de gemeenteraad kregen we een pluim omtrent onze kennis van het dossier.
Een gemeenteraadslid vraagt zich af of Leefbaar Asper  de gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening (= GECORO) niet kan adviseren? Hij vraagt tevens dat de leden van GECORO hun rol zouden opnemen en minder volgzaam zijn ten opzichte van externen.Een ander gemeenteraadslid vraagt of Leefbaar Asper de gelegenheid heeft gekregen om met GECORO te overleggen.

We hebben de vraag gesteld aan de voorzitster van GECORO om onze visie te mogen toelichten aan alle leden.
Dinsdag 20 september zijn we uitgenodigd om tijdens hun vergadering alle leden uit te leggen wat onze bedenkingen zijn bij dit mega-project Ommegang.

In volgende nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van deze samenkomst

PS
Gecoro is een advies-orgaan. Zij hebben destijds een positief advies gegeven aan de gemeenteraad bij de aanvraag principieel akkoord aansnijding woonuitbreidingsgebied Ommegang.