Op de Gecoro-vergadering

Dinsdag 20 september 2016
werd LEEFBAAR-ASPER uitgenodigd om hun visie te komen toelichten over de verkaveling Ommegang.
In de raadzaal van het gemeentehuis zaten de leden klaar om naar ons betoog te luisteren. Met deskundigheid, net zoals vorige keren, werd aangetoond dat deze verkaveling wringt en botst tegen allerlei wetten, regels, GRS, afspraken.
De Motiveringsnota van Bestuur, Bouw en Ruimte (in opdracht van Imwo-Invest) staat pal van dubbelzinnigheden en onwaarheden. De Gecoro heeft echter op basis van deze tekst en de toelichting van Imwo-Invest hun positief advies gegeven.
We hopen hen te overtuigen om hun visie te herzien.
Op het einde van onze uitleg waren geen bijkomende vragen of opmerkingen.

Lees de tekst – samenvatting – hoofdpunten