100 of 187 of 205 woningen

Zijn er nu 100 of meer woningen voorzien in woon-uitbreidings-gebied Ommegang-Gavere?


Van bij aanvang van onze acties is de discussie ontstaan over het aantal geplande woningen.

  1. De projectontwikkelaar doet een aanvraag van 205 woningen.
  2. De burgemeester en het college blijven volhouden dat het “maar” 100 woningen zijn.
  3. Leefbaar Asper beweert dat het minstens 187 woningen zullen worden.

Leefbaar Asper wenst niet mee te gaan in een escalatie van welles/nietes en
vraagt de lezers om zelf hun conclusie te trekken op basis van volgende tekst uit het verkregen principieel akkoord.


Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen uit besluit van de deputatie Oost-Vlaanderen bij het toekennen van dit omstreden PRIAK.

“Artikel 1. Het principieel akkoord voor het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied ’Ommegang’ (WUG-atlas nr. 44020_07) te Gavere
(minstens omvattende de kadastrale percelen Gavere, 6  afdeling, Sectie B nrs. 262C/deel, 265G/deel, 272/deel, 278/deel, 279B/deel, 285A/deel, 286A/deel, 294A/deel, 294C, 295C, 296B, 297, 298, 335G, 342A, 344A, 345B, 345C, 345D/deel, 347A, 348A, 348C, 349, 350A, 350B, 351B, 352A, 353, 354, 354A/2, 354C/2, 354D/2, 355, 357A, 385, 388A, 389B/deel, 389C, 390A, 390C,390E, 390M, 391B, 406B/2, 406C, 408N/deel, 412/deel, 413C, 418A, 419F, 4195) wordt verleend onder volgende voorwaarden:

  • de gemiddelde dichtheid bedraagt minimaal 15 wooneenheden per hectare;
  • er wordt voldoende differentiatie in het wooneenhedenaanbod voorzien;
  • bij de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied dient een mobiliteitseffectenstudie opgemaakt worden;
  • bij de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied na een eerste fase bestaande uit een honderdtal woningen, waarvan 40 sociale woningen, wordt een prioritering en fasering opgesteld van de geplande woonontwikkeling en hieraan gekoppeld een onderzoek naar de nodige voorzieningen die dergelijke ontwikkelingen met zich wee brengen.
  • het aantal bijkomend gerealiseerde wooneenheden zal in rekening gebracht worden in de volgende woonbehoeftestudie.”

Sommigen besluiten hieruit dat er maar een 100 tal zullen gebouwd worden.
Leefbaar Asper besluit hieruit
– dat er 100 woningen zonder studies kunnen gebouwd worden en
dat daarna, mits enkele studies de rest van het gebied mag vol gebouwd worden.

Wat leest U?

Ter info:
De opgesomde kadastrale percelen omvatten het gehele gebied Ommegang = minstens 12.5ha
Minimaal 15 wooneenheden per ha geeft dus minimaal 187 woningen.