Zit er een geurtje aan sommige dossiers?

… volgens de auditoren van de Vlaamse overheid 

In de interne Audit van de Vlaamse overheid, die wij opgevraagd en bekomen hebben, is er een hoofdstuk gewijd aan de werkwijze van departement Omgeving bij vaststelling van onwettigheden in het afgeleverde principieel akkoord. Dergelijke brief werd ook naar Gavere, Provincie en projectontwikkelaar verstuurd. Inhoud van de brief.

Letterlijk overgenomen uit de Audit van Vlaanderen

“Het departement omgeving richt soms brieven aan bepaalde gemeenten en provincies om hen attent te maken op onwettigheden in een door hen afgeleverd principieel akkoord, teneinde hen de mogelijkheid te geven het onwettig principieel akkoord in te trekken. In deze brieven verwijst het departement telkens de beroepsmogelijkheid in het kader van de vergunningsverlening en geeft ze aan dat indien in het kader van een dergelijk principieel akkoord een vergunning zou geleverd worden afgeleverd, het departement hier beroep tegen zal aantekenen.

Het departement Omgeving beschouwt het versturen van deze brieven louter als een daad van goed bestuur. Het departement verstuurde in de periode 2015-2017 zes brieven om onwettigheden in principiële akkoorden aan te kaarten. Vijf van deze brieven hadden betrekking op principiële akkoorden die beslist werden door het provinciebstuur van Oost-Vlaanderen. Het betrof volgende principiële akkoorden.

–        Woonuitbreidingsgebied ’s Hondshuffel te Sint-Lievens-Houtem
–        Woonuitbreidingsgebied Nieuwstraat te Stekene
–        Woonuitbreidingsgebied Ommegang te Gavere
–        Woonuitbreidingsgebied Denderdreve te Zelzate
–        Woonuitbreidingsgebied Hooistraat te Destelbergen

Audit Vlaanderen nam inzage in deze dossiers en stelde vast dat de dienst Ruimtelijke planning in vier van deze vijf dossiers adviseerde om het principieel akkoord te weigeren, waarna de deputatie uiteindelijk toch een principieel akkoord verleende. In het andere dossier adviseerde de dienst om slechts een beperkt deel van het akkoord te verlenen en keurde de deputatie het volledig principieel akkoord goed.”

De auditoren hebben dus vastgesteld dat zowel het departement Omgeving als de dienst Ruimtelijke planning het dossier Ommegang negatief hadden beoordeeld.
Daarbij kan in het auditrapport nog gelezen worden dat in voorbije dossiers waarbij het departement Omgeving en de dienst ruimtelijke planning negatief adviseerden; zij meestal ook gelijk kregen indien er bezwaar werd aangetekend tegen het afgeleverde PRIAK.

Ziet U mogelijk een probleem?