Raad van State beslist: “Ommegang 100% open ruimte”

Raad Van State vernietigt het beroep van Imwo-Invest

Imwo Invest, de verkavelaar die 205 huizen hoopte neer te ploffen in het gebied Ommegang, diende op 10 juni 2022 beroep in bij de Raad Van State.

Imwo Invest probeerde op die manier het RUP (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) “Herbestemming Woonuitbreidingsgebieden” nietig te laten verklaren.
Op 22 maart 2024 werd de zaak behandeld in de Xde kamer van de Raad Van State. De argumenten tot nietig verklaring werden uitvoerig besproken, maar niet aanvaard.
Na bijna 2 jaar viel op 2 april 2024 de beslissing:

De Raad van State verwerpt het Beroep.
Deze beslissing is onherroepelijk.
Het gebied Ommegang (woonuitbreidingsgebied Haagstraat-Hulstraat) is nu definitief een open-ruimte gebied.

Historiek

 • Leefbaar Asper startte haar strijd in mei 2016 om de door Imwo-Invest geplande verkaveling voor het gebied Ommegang tegen te houden.
  (Verzamelen documenten – start website – infovergadering voor de buurt -uitdelen folders -opstart van de nieuwsbrieven …)
 • De burgemeester en schepenen van Gavere (het college) waren van bij aanvang sterke voorstaanders en verdedigers door-dik-en-dun van de bouwplannen van Imwo-Invest.
  Nooit is er terdege rekening gehouden of daadwerkelijk geluisterd naar onze argumenten opgebouwd met bewijsbare documenten (in ons bezit en rechtmatig verkregen.)
 • Integendeel! In oktober 2018, in volle verkiezingsstrijd, werden we officieel door de burgemeester en schepenen bestempeld als leugenaars. Na een klacht bij de gouverneur (door Groen Gavere) werden ze hiervoor terug gefloten. De gouverneur schreef: “Ook hier moet ik concluderen dat de communicatie van Leefbaar Asper door het gemeentebestuur onterecht als foutief bestempeld wordt.
 • Onder druk van veranderende wetgeving worden burgemeester en schepenen aangeraden om meerdere woonuitbreidingsgebieden kritisch te bekijken en waar mogelijk te herbestemmen naar open ruimte.
  Bij het gebied Ommegang (Haagstraat – Hulstraat) bleef echter 25% voorbehouden voor de bouwplannen van Imwo-Invest.
 • Leefbaar Asper ging niet akkoord legde daartegen bezwaar neer en ijverde voor 100 % open ruimte.
 • Het Departement Omgeving van het Vlaamse Gewest deelde deze mening. Van bij de aanvraag van het Priak in 2015 heeft Ruimte Vlaanderen medegedeeld dat “de aanvraag onwettig” was en blijft. Door de tussenkomst Departement Omgeving van het Vlaams Gewest werd dit gebied herbestemd in 100% “zone voor gemengd openruimtegebied”.
 • Acht jaar later, mei 2024, valt het doek definitief.
  Alle juridische stappen van de bezwaarindieners zijn opgebruikt.
  EINDELIJK!
  Dank aan allen die ons steunden in deze moeilijke, soms harde strijd.
  Dank aan de 496 mede-ondertekenaars van de bezwaren.

We blijven ons afvragen:
WAAROM bleven de burgemeester en de schepenen zo lang dit plan verdedigen?

In volgende Nieuwsbrief
Wat met de plannen van het Industriegebied De Meir?

Wordt er NU rekening gehouden met de ingediende bezwaren?
Wordt er NU geluisterd naar de meer dan 500 mede-ondertekenaars?


Wil je ons helpen?
Klikt dan HIER

terug naar start


Ter info: Lees hier het arrest van De Raad Van State