Nieuwe aanvraag: industriegebied ASPER (hoek Stationsstraat – Steenweg)

Gewijzigde aanvraag voor Industriegebied De Meire.
Indiener is VENECO – Opdrachtgever is Gavere

Nieuwe aanvraag

Eerste aanvraag: INGETROKKEN

In februari 2023 werd door “Veneco” een eerste aanvraag ingediend met als opdrachtgever Gavere.
Mede door de vele bezwaren die werden ingediend besloot ze de aanvraag te schrappen. Hierdoor moeten de initieel ingediende bezwaren niet beoordeeld worden en start de procedure grotendeels opnieuw.

Tweede aanvraag

Een tweede aanvraag met een licht gewijzigde projectinhoud startte op 6 juli 2023.
Dat daarbij een vakantie periode geselecteerd is waarbij burgers minder geïnformeerd zijn is een gebruikelijke en bewuste strategie om burger participatie te omzeilen.
Er blijken ook geen wezenlijke verschillen te zijn opgenomen in deze nieuwe versie. (Bijvoorbeeld een deel over vermaling is toegevoegd.)

Bezwaar samen met Leefbaar Asper

Leefbaar Asper wil u hierbij ondersteunen door bezorgde inwoners de kans te geven op ons bezwaar mee in te tekenen.
(Klik hier).
Eigen bezwaren of bijkomende opmerkingen kan je ook indienen via het omgevingsloket.

Waarom NEEN ?

Een uitbreiding van een industriegebied past niet
– Te midden druk woongebied
– Op het drukste kruispunt van Asper: Stationsstraat en Steenweg
– Gebaseerd op een stokoud mobiliteitsonderzoek uit 1994-1995 en een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) van 2008
– Lees uitgebreid ons bezwaar. (lees hier:)
– Lees ons bezwaar in het kort (lees hier)

Onderteken mee het bezwaar

Vorige keer ontvingen we reeds 320 handtekeningen. Wil je hierbij aansluiten en je neen-stem laten horen?

Onderteken mee het bezwaar via dit formulier (graag voor 30 juli)
(klik hier)