Leefbaar Asper krijgt gelijk over de hele lijn

Wat staat er in de brief van de waarnemende provinciegouverneur?

Wij citeren enkele passages …

Klacht is aanvaard

“Uw klacht is derhalve gegrond: de drie door u aangehaalde punten uit de digitale nieuwsbrief van het gemeentebestuur van Gavere, bestempelen de inhoud van de Nieuwsbrief van Leefbaar Asper inderdaad ten onrechte als ‘foutieve informatie.”

College is minstens onzorgvuldig geweest

”Het gemeentebestuur is minstens onzorgvuldig geweest, bij het opstellen van deze digitale nieuwsbrief die hierdoor dus foute informatie bevat met betrekking tot de communicatie van Leefbaar Asper.
Zeker in de periode voor de lokale verkiezingen had men hierin, zoals ook gesteld in de Omzendbrief 2017/4 van minister Homans, zorgvuldiger en correcter moeten handelen.”

Lees ook pagina 1
Lees ook pagina 3

Lees hier: het antwoord van de plaatsvervangende gouverneur
Lees hier: nieuwsbrief 36
Lees hier: aanvraag recht op antwoord
Lees hier: Foutieve informatie in de nieuwsbrief van het college over Leefbaar Asper