DANK-je-wel

Hoera, Ommegang is gered.
Dank aan allen. Proficiat!

We hebben het gehaald dank zij jullie steun, 514 handtekeningen, het uithangen van de affiches.

12,5 ha  wordt voor 100 % omgezet naar open ruimte.
Geen bedreiging meer van 205 of 187 of 100 woningen,
maar wel zekerheid van 0 (= geen) woningen in het gebied tussen Haagstraat en Hulstraat te Asper.
Jammer dat het 5 jaar heeft moeten duren vooraleer je als burger het bestuur zover krijgt dat men alleen maar de wet toepast.

Gemeenteraad te Gavere van 21 juni 2021 unanieme goedkeuring

Op de gemeenteraad te Gavere van 21 juni 2021 werd de voorlopige vaststelling van Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP)  over de Woonuitbreidingsgebieden (WUG ) op de gemeenteraad door meerderheid en oppositie unaniem goedgekeurd.

Van 75% open ruimte naar 100%

Bij de voorlopige versie van dit plan, opgesteld door het college samen met Veneco, werd het WUG Ommegang (Haagstraat – Hulstraat) slechts voor 75% herbestemd en was er nog een mogelijkheid om tot 100 woningen te bouwen op 2,5 ha.
Hier diende Leefbaar Asper bezwaar tegen in, met succes dus.
Ook Departement Omgeving Vlaanderen en de Dienst Ruimtelijke Planning provincie Oost-Vlaanderen geven een ongunstig advies.

Volledige vrijwaring

Op basis hiervan kan men enkel besluiten tot volledige vrijwaring van het gebied.
Resultaat: RUP WUG wordt 100 % herbestemd tot open ruimte, dus daar kan niet meer op gebouwd worden.

Is dit een verrassing voor de burgemeester en de schepenen van Gavere?

Lees verder deel 2

Lees verder deel 3


Copyright © 2021 Leefbaar-Asper
Leefbaar Asper: info@leefbaar-asper.be  
Uw kan uw gegevens aanpassen  of  u uitschrijven voor de nieuwsbrief