Is dit een verrassing voor burgemeester en schepenen?

NEEN

De burgemeester en schepenen werden door Ruimte Vlaanderen op 23 november 2015 schriftelijk op de hoogte gesteld dat het principieel akkoord onwettelijk was (volgens art. 5.6.6, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). Bovendien werden ze gewaarschuwd dat Ruimte Vlaanderen in beroep zou gaan bij een verkavelingsaanvraag.

(Lees onze bedenkingen bij omstreden Priak)

Info-avond van buurtcomité Leefbaar Asper somt op

Op de allereerste Info-avond van buurtcomité Leefbaar Asper op 17 juni 2016 hebben we  de bevolking en de burgemeester (geen schepen was aanwezig) trachten duidelijk te maken wat juridisch allemaal fout liep bij het bekomen van het principieel akkoord (Priak Ommegang).

(Lees uiteenzetting Info-avond hier)

Audit van provincie Oost-Vlaanderen bevestigd.

In de Audit van provincie Oost-Vlaanderen van 22 augustus 2018 werd de onwettelijkheid bevestigd.

(Lees commentaar Audit hier)

Lees verder deel 3
Lees deel 1