Netjes op een rij

In Nieuwsbrief 32 zetten we alles netjes op een rij

In Nieuwsbrief 32 zetten we alles netjes op een rij. We deden een oproep naar het college van burgemeester en schepenen om afstand te doen van dit onwettig project en aldus schade en gezichtsverlies te beperken.

(Lees nieuwsbrief 32  hier)

Het antwoord van het college was hard:

op de gemeentelijke website en nieuwsbrief kondigde men aan dat Leefbaar Asper liegt. Dit in volle verkiezingsstrijd.

Groen Gavere dient klacht in bij de gouverneur.

Groen Gavere dient klacht in bij de gouverneur.
De gouverneur van Oost-Vlaanderen geeft Leefbaar Asper gelijk over de hele lijn. De gouverneur schrijft
“Het college is minstens onzorgvuldig geweest”
“Ook hier moet ik concluderen dat de communicatie van Leefbaar Asper door het gemeentebestuur onterecht als foutief bestempeld wordt.”

Het college publiceert ons recht van antwoord.

(Lees hier: klacht bij de gouverneur)

Leefbaar Asper heeft zijn nek uitgestoken
om een onnodige en onwettelijke verkaveling tegen te gaan en aldus Asper als dorp te beschermen.
Vijf jaar heeft de strijd van Leefbaar Asper geduurd.
Gesteund door 514 mede-ondertekenaars
Gevolgd door 443 abonnees van onze Nieuwsbrief
Toegelicht in 48 Nieuwsbrieven

Het college schroeft haar besluit terug.

Uiteindelijk zijn we blij dat het college haar besluit terugschroeft en eindelijk de wet toepast.
We hopen ten stelligste dat het college bij een volgende “Participatie” of “Overleg” met de burgers sneller oor heeft naar het oordeel en inbreng ervan.
Hoop doet leven.

 

Lees verder deel 1

Lees verder deel 2

Lees verder deel 3