Overeenkomst dossier Asper en Sint-Lievens-Houtem

We lijsten nog even de belangrijkste overeenkomsten op met het dossier Ommegang en dossier Sint-Lievens-Houtem

  • het gaat om woonuitbreidingsgebied
  • in beide gevallen zijn de voorwaarden (vb opmaak RUP) niet vervuld
  • de gebruikte cijfers en berekeningen in het aanvraagdossier van de verkavelaar zijn verkeerd of onvoldoende onderbouwd
  • er wordt via een achterpoortje gewerkt (groepswoningbouw terwijl het niet om groepswoningen gaat)
  • het zijn dossiers uit de periode Versnick. In Apache en De Tijd lezen we de bedenkelijke werkwijze (zie ****)
  • het advies van de Provinciale Administratie werd niet gevolgd
  • Ruimte Vlaanderen beoordeelt dat dit akkoord onwettig is
  • ze worden met hand en tand verdedigd door een lokaal bestuur (die uit de adviezen reeds zelf kon opmaken dat de dossiers onwettig zijn)
  • de lokale buurtcomités die hierop durven reageren worden als leugenachtig afgestempeld door de lokale bestuurscoalities
  • in beide gevallen is de aanvrager Immo Invest

Lees het hele verhaal
**** Versnick in De Tijd