Raad van State vernietigt beroep van Imwo-Invest. Ommegang is open ruimte

Raad van State vernietigt beroep van Imwo-Invest. Ommegang is open ruimte

College verspreidt ‘fake news’

College Gavere verspreidt fake-news
Na een klacht bij de Oost-Vlaamse gouverneur krijgt het actiecomité Leefbaar Asper gelijk

Steven Vanden Bussche in Apache – | 21 december 2018

Het gemeentebestuur van Gavere verstuurde net voor de verkiezingen een digitale nieuwsbrief waarop een actiecomité aangevallen werd dat strijdt tegen een controversieel woonuitbreidingsgebied. Na een klacht bij de Oost-Vlaamse gouverneur krijgt het actiecomité gelijk: de gemeente maakte drie feitelijke fouten in haar communicatie.

De zaak draait rond het woonuitbreidingsgebied Ommegang in Asper, waarvoor een onwettig Principieel Akkoord (PRIAK) werd verleend door de Oost-Vlaamse deputatie. Het PRIAK komt voor in een forensische audit die het vergunningsbeleid van de provincie onder de loep nam en allerlei afwijkingen vaststelde.

Leefbaar Asper, een lokaal actiecomité dat al drie jaar strijd levert tegen onregelmatigheden in het dossier, schreef naar aanleiding van een bericht op Apache over Ommegang in de vernietigende audit rond het Oost-Vlaamse vergunningsbeleid.

In de regionale editie van een krant reageerde het college van burgemeesters en schepenen op ‘foutieve informatie’ dat het actiecomité zou verspreiden. In volle verkiezingsperiode werd zelfs een digitale nieuwsbrief gewijd aan de ‘foutieve informatie en zelfs insinuaties’ van Leefbaar Asper.

De lokale afdeling van Groen in Gavere legde klacht neer bij de Oost-Vlaamse provinciegouverneur op basis van een “aanval op objectieve feiten van een burgercollectief” en het “oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen”.

In zijn conclusies schrijft de gouverneur dat het gemeentebestuur van Gavere de inhoud van de nieuwsbrief van het actiecomité ten onrechte als foutieve informatie bestempelt. Waarnemend gouverneur Didier Tollenaere beschrijft drie feitelijke fouten en besluit:

“Het gemeentebestuur is minstens onzorgvuldig geweest bij het opstellen van deze digitale nieuwsbrief die hierdoor dus foutieve informatie bevat met betrekking tot de communicatie van Leefbaar Asper. Zeker in de periode voor de lokale verkiezingen had men hierin, zoals ook gesteld in de Omzendbrief 2017/4 van minister Homans, zorgvuldiger en correcter moeten behandelen.”

Het actiecomité vraagt het gemeentebestuur om een rechtzetting in de vorm van een recht van antwoord in de volgende gemeentelijke nieuwsbrief van Gavere. Of het zover komt, is niet duidelijk. “De brief (van de gouverneur, red.) is wat hij is, ik heb er kennis van genomen”, zegt burgemeester Dennis Dierick (Open Vld). De burgemeester zegt wel dat hij geen opdracht gaf om die brief te versturen, maar dat de inhoud in samenspraak is opgesteld en erkent dat hij eindverantwoordelijke is.