496 Bezwaren OCMW-raad

Onderwerp: Bezwaar tegen beslissing van de OCMW-raad: verkoop grond aan sociale huisvestingsmaatschappij.


Tekst van het bezwaar: Lees hier
Resultaat van ons bezwaar: Ons bezwaar wordt niet aanvaard .
MAAR
Raar maar waar… tot nu toe is de verkoop nog steeds niet doorgegaan. 

Toelichting:

De beslissing van de OCMW-raad verliep niet zonder slag of stoot.

Op basis van een verwarrende of zelfs foutieve toelichting werd finaal gestemd met 5 ja-stemmen en 4 neen-stemmen
(meerderheid / oppositie) voor onderhandse verkoop.

Leefbaar Asper dient bezwaar in met 496 mede-ondertekenaars

Wij stellen ons ernstige vragen bij de wettigheid van de omstreden OCMW-raadbeslissing.
We hebben dan ook klacht neergelegd
bij de gouverneur en
het agentschap Binnenlands Bestuur.

Zie  Lees hier onze argumenten.

Zie hier het antwoord van de gouverneur.

Resultaat

Raar maar waar. Uiteindelijk is het een maat voor niets geweest.
De verkoop is niet doorgegaan.