Bezwaar RUP WUG

Onderwerp:
Opmerkingen en suggesties over de RUP in verband met schrapping of (gedeeltelijk) behouden woonuitbreidingsgebieden te Gavere.

Tekst van het bezwaar:
Lees hier

Resultaat van ons bezwaar: 

Dit plan wordt verder uitgewerkt door Veneco in opdracht van het gemeentebestuur. Wordt vervolgd

Toelichting:
Zie hier de info