Financieel steuntje

Geef ons een financieel steuntje

Een steuntje in de rug is altijd welkom (en nodig).
Via rekeningnummer van Leefbaar Asper: 

Opgelet: Nieuw nummer

BE30 9734 0069 5011