Dossier industrieterrein “De Meire” STOPGEZET

Veneco trekt eigen beroep in

Veneco ging bij de provincie in beroep tegen de “Stilzwijgende Weigering” van college van burgemeester en schepenen van Gavere.
Leefbaar Asper (gesteund door 511 mede-ondertekenaars) en anderen dienden hiervoor terug een bezwaar in tegen dit beroep bij de provincie.
Een maand voor de hoorzitting van de deputatie (provincie) trekt Veneco zijn beroep in.
“Dit dossier is definitief gesloten“ informeert de provincie ons.

Wie is aanvrager en opdrachtgever?

Veneco is de aanvrager voor de ontwikkeling van de industriezone De Meire.
Gemeente Gavere is de opdrachtgever en tevens de beslissingsnemende overheid.
Gemeente Gavere is trouwens aandeelhouder van Veneco
Gemeente Gavere heeft een beslissing voor haar eigen opdracht in de hand.

Hobbelig parcours voor aanvrager en opdrachtgever
Datum en feiten op een rij

 • 2005: bij het opstellen van GRS Gavere (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) blijkt er nood te zijn aan bijkomende industriezone.
 • april 2008: Gemeente Gavere schrijft een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan)  voor het realiseren van een industriezone van 6 ha. De zone De Meire wordt hiervoor aangeduid.

 • augustus 2021: Veneco dient een omgevingsvergunningsaanvraag in voor aanvang industriezone.
 • augustus 2021: De aanplakbrief is onvolledig en misleidend. De gemeente wordt door bezwaarindiener hiervan op de hoogte gesteld en verwijdert de aanplakbrief.
 • augustus 2021: Veneco trekt zijn aanvraag in.

 • februari 2023: Nieuwe aanvraag wordt ingediend door Veneco.
 • maart 2023: Ondermeer Leefbaar Asper dient zijn bezwaren tijdig in.
 • maart 2023: Veneco trekt zijn aanvraag terug in. Blijkbaar zijn er teveel opmerkingen die niet weerlegd kunnen worden.

 • juli 2023: Nieuwe licht gewijzigde aanvraag wordt ingediend door Veneco.
 • juli 2023: Ondermeer Leefbaar Asper dient zijn bezwaar tijdig in.
 • augustus 2023: Het college van burgemeester en schepenen is te laat met haar beslissing. Daarom wordt het automatisch omgezet in een “Stilzwijgende Weigering.”

 • augustus 2023: Veneco gaat in beroep bij de deputatie van provincie Oost-Vlaanderen tegen de beoordeling van hun opdrachtgever Gavere
 • augustus 2023: Ondermeer Leefbaar Asper dient zijn bezwaren tegen dit beroep tijdig in bij de provincie
 • december 2023: De provincie plant een hoorzitting op 19 december met Veneco en de bezwaarindieners.
 • november 2023: Veneco trekt zijn beroep terug in. De provincie informeert de bezwaarindieners hierover en geeft aan “Dit dossier is definitief gesloten. “

En nu?

Wij rekenen erop dat het welles-nietes spelletje hier eindigt en er een constructief gesprek kan starten over zinvolle duurzame herbestemming! Het zou jammer zijn als college en Veneco nu nog niet zouden begrepen hebben dat dit de enige eervolle weg is die aansluit bij de keuze van de bevolking.

Maar!!!

De kans is reeël dat er een vierde aanvraag wordt ingediend.
Wij blijven het opvolgen en blijven NEEN zeggen.
Zeg jij ook neen, en heb je je stem nog niet laten horen?
Teken mee dan.

Met dit formulier (klik hier)


Lees verder onze argumenten en onze bezwaren
Naar begin
Naar zeg ook neen