Onze ACTIES

Een overzicht van onze acties sinds mei 2016.

 • 20 mei 2016: Start van de website
  Opstarten en regelmatige update van deze website www.leefbaar-asper.be
 • 20 mei 2016: Start Facebook
  Info via de facebook
  Klik HIER om naar Facebook te gaan
 • 10 aug 2016: Eerste Nieuwsbrief
  Maandelijks sturen we nieuwsbrieven naar de abonnees.
  Lees HIER alle brieven.
  Nog geen lid en heb je interesse? Schrijf je HIER in.
 • 17 juni 2016: Info-avond
  Info-avond voor de omwonenden en geïnteresseerden op vrijdag 17 juni 2016
  Lees HIER de teksten en presentaties gebruikt op deze avond.
  Een impressie? Klik HIER.
 • 20 juni 2016: Petitielijst
  We verzamelden handtekeningen  via deur-aan-deur-actie en on-line intekening. In totaal werden we gesteund met 477 handtekeningen waarvan 376 Gaverlingen en 38 van omliggende straten te Zingem.
  Lees HIER de info.
 • 5 september 2016: Naar de gemeenteraad
  Dank zij deze handtekeningen kregen we spreekrecht op de gemeenteraad van 5 september 2016.
  Het was echter een één-richtingsgesprek. Uiteindelijk zonder enig gevolg.
  Lees HIER de info en de gebruikte teksten.
 • 12 september 2016: Naar de Gecoro
  Op 12 september 2016 deden we ons zelfde verhaal nog eens over bij de GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening.
  Op het einde van onze uitleg waren geen opmerkingen of vragen. Het bleef opvallend en lang stil.
  Lees HIER de info en de gebruikte teksten.
 • 8 november 2016: Info-avond door Imwo-Invest
  Op 8 november 2016 organiseert de projectontwikkelaar een info-avond over zijn plan.
  Leefbaar Asper maakt duidelijk dat het plan ongewenst is.
  Lees HIER een verslag, krantenbericht en beluister ons op Radio 2
 • 17 juli 2017: Bezwaar tegen verkavelingsaanvraag van 6 woningen.
  Juma-projects (met een link naar Imwo-Invest) dient een plan in voor 6 woningen maar met opvallende brede oprit naar de achterliggende woonuitbreidingsgrond.
  We dienen bezwaar in, de aanvraag wordt ingetrokken.
  Lees HIER de info
 • 3 oktober 2017: Open brief aan de burgemeester
  3 okt 2017 geven we antwoord op het interview van de burgemeester Dieirck in Amok.
  Lees HIER ons antwoord
 • 17 november 2017: Info-markt door Imwo-Invest
  De projectontwikkelaar organiseert een infomarkt in de Vrije Basisschool te Asper. De plannen en maquettes worden er getoond.
  Ook wij zijn aanwezig.
  Lees HIER de info.
 • 15 december 2017: Aanvraag afschaffen voetweg
  Op 15 dec 2017 wordt een onderzoek gestart om voetweg 72 af te schaffen. Deze voetweg loopt over het woonuitbreidingsgebied.
  We dienen bezwaar in. De aanvraag wordt uitgesteld.
  Lees HIER de info.
 • 14 maart 2018: OCMW – verkoopt grond met drogreden
  Op 14 maart 2018 geeft  de OCMW  groen licht aan sociale huisvestingsmaatschappij om grond te kopen binnen het woonuitbreidingsgebied. We dienen hiertegen bezwaar in.
  Lees HIER de info
 • 24 juli 2018 – sloping duiventoren
  De duiventoren, gelegen in de Ommegangsstraat te Asper wordt bedreigd met haar definitieve verdwijnen. Deze reeds te lang verwaarloosde toren, met historische waarde, maakt immers
  deel uit van de omgevingsvergunningsaanvraag die momenteel wordt ingeleid. We dienen hiertegen bezwaar in.
  Lees HIER de info
 • 11 december 2018: Klacht bij de gouverneur
  Groen diende een klacht in tegen het college.
  De gouverneur geeft Leefbaar Asper over de hele lijn gelijk. Zij spreken de waarheid. Het college wordt op de vingers getikt.
  Als compensatie vragen we een recht op antwoord op de website van de gemeente.
  Lees HIER de info en het ANTWOORD
 • 12 maart 2019
  Juma-projects (met een link naar Imwo-Invest) dient deze keer een plan in voor 2 woningen. Terug komt de opvallende brede oprit naar de achterliggende woonuitbreidingsgrond in het vezier.
  We dienen bezwaar in, de aanvraag wordt door het college geweigerd.
  Lees HIER de info
 • 26 september 2020
  Er werd een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden langs de Steenweg  nr. 80, 82, 84 voor het realiseren van 27 woonentiteiten. Waardevolle gebouwen zoals Burgerhuis “Oud-gemeentehuis van Asper” en Café zaal Nova.
  We dienen bezwaar in tegen sloop van deze historisch waardevolle gebouwen.
  Lees HIER de info
 • 6 oktober 2020
  Onze gemeente heeft het studiebureau Veneco aangesteld voor het opmaken van een globaal RUP over de woonuitbreidingsgebieden .
  De WUG zijn in Gavere samen 58 ha grootHet WUG Ommegang (nu genoemd ‘WUG Asper-dorp Haagstraat – Hulstraat’is er één van.
  We delen onze opmerkingen en wensen mee.
  Lees HIER de info
 • 21 juni 2021
  Op de gemeenteraad Gavere
  van 21 juni 2021 werd de voorlopige vaststelling van Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP)  over de Woonuitbreidingsgebieden (WUG )  door meerderheid en oppositie unaniem goedgekeurd.

  RUP WUG Asper-dorp Haagstraat – Hulstraat wordt 100 % herbestemd tot open ruimte, dus daar kan niet meer op gebouwd worden.

  Lees HIER de info