Audit Vlaanderen

Audit Vlaanderen bevestigt onregelmatigheden in verkavelingsbeleid van deputatie Oost-Vlaanderen.
Ook in Asper lezen we in de Audit 

Twee  jaar nadat Leefbaar Asper aantoonde dat het dossier rond Ommegang vol onregelmatigheden zit, worden onze bevindingen nu bevestigd door een Interne Audit (= controle) van de Vlaamse Overheid.

Onregelmatigheden bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen bij de toekenning van ruimtelijke vergunningen.

Ontslag Versnick en de gevolgen voor Ommegang

In de periode februari-maart 2017 kreeg Geert Versnick (Open-VLD) zware kritiek omtrent zijn dubieuze handelswijze als gedeputeerde–provincie Oost-Vlaanderen voor Ruimtelijke Ordening.
In de krant de Tijd verscheen een gedetailleerd artikel waarin zijn tussenkomst in ons dossier Ommegang uitgebreid besproken wordt. De lijst tussenkomsten ten voordele van projectontwikkelaars was indrukwekkend.
We vernamen dat er een onderzoek zou ingesteld worden.

 

Burgemeester zwijgt

Op de info-avond van Imwo-Invest van 8.11.2017  stelde iemand uit het publiek deze vraag aan de burgemeester:
”Deze verkaveling Ommegang kreeg groen licht dank zij de tussenkomst van ondermeer de omstreden Geert Versnick. Binnenkort zal dit onderzocht worden. Is het niet beter het resultaat van dit onderzoek af te wachten zodat we een beter zicht krijgen over deze handelswijze?”

De burgemeester kreeg het woord maar bleef voor zich uit kijken en zweeg.
Een maand later verdween Versnick uit de politiek en kreeg uiteindelijk zijn ontslag.

 

De Vlaamse Overheid bleef echter niet voor zich uitstaren.
Na het ontslag van Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld), ontving Audit Vlaanderen ‘vanuit meerdere bronnen’ informatie over mogelijke onregelmatigheden bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen bij de toekenning van ruimtelijke vergunningen.

Na een vooronderzoek besliste Audit Vlaanderen, de controledienst van de Vlaamse Overheid, halverwege maart om een forensische audit uit te voeren. De audit schetst een donker beeld over het vergunningsbeleid van de Oost-Vlaamse deputatie deze legislatuur. Het onderzoek werd eind augustus afgesloten met enkele dwingende aanbevelingen.

 

 

“Een vergunning gebaseerd op een onwettige Priak is eveneens onwettig” zegt departement Omgeving

Dit is het besluit van Peter Cabus, Secretaris-Generaal van het departement Omgeving – Vlaanderen.
De burgemeester, het college, de deputatie en de projectontwikkelaar werden per officieel schrijven hiervan op de hoogte gebracht op 23 november 2015.

Dit was voor niemand een reden om de bouwplannen stop te zetten.

Onderzoek Priak  – Onregelmatigheden bij provinciebestuur
De lijst met onregelmatigheden, vastgesteld door de Audit Vlaanderen, zijn indrukwekkend.
We vergeleken ze met de analyses die we (= Leefbaar Asper) maakten bij het dossier Ommegang

– Lees HIER de vergelijking

Heb je wat meer tijd om te lezen?
Twee jaar geleden zijn we in  het bezit gekomen van de onwettige Priak. We vergeleken het met de ingediende versie van de administratie. Wat een verschil. Op basis van deze onregelmatigheden zijn we begonnen met onze acties.

– Lees HIER de versie van de administratie (na berekening) en de deputatie (met berekeningen van de projectontwikkelaar)

Vlaamse Overheid neemt zijn verantwoordelijkheid
De omstreden Priak Ommegang zal juridisch worden aangevochten zodra een verkavelingsvergunning wordt ingediend.
In meer dan de helft van de Oost-Vlaamse gevallen werd de vergunning vernietigd.
Wij hopen dat dit ook voor het project Ommegang zal gebeuren.