Omstreden PRIAK

Van bij aanvang stelden wij ons vragen bij het bekomen Priak, nodig om het woonuitbreidingsgebied te mogen aansnijden.
Lees de opmerkingen van onszelf, de media, Vlaanderen zelf.
 • Ons opzoekwerk
  – Er is een hemelsbreed verschil tussen het besluit van de administratie van de provincie en het besluit van de deputatie.
  De administratie doet hiervoor het nodige voorbereidende opzoekwerk, de deputatie mag hiervan afwijken.
  – We vergeleken beide besluiten en stipten de verschillen aan
  – Lees  HIER onze vergelijking
 • Brief Ruimte Vlaanderen
  De secretaris-generaal van Ruimte Vlaanderen (nu heet dit departement Omgeving) betwist eveneens de geldigheid van dit akkoord.
  – Deze stuurt een schrijven naar het college te Gavere, deputatie Oost-Vlaanderen  en de projectontwikkelaar met dit bericht.
  Zodra er een verkavelingsaanvraag voorligt zullen ze juridische stappen ondernemen. (Lees in beroep gaan)
  – College Gavere, deputatie Oost-Vlaanderen en de projectontwikkelaar geven hier geen gevolg aan.
 • Onderzoek Vlaamse overheid
  – 
  De Vlaamse overheid beslist een onderzoek in te stellen naar het vergunningsbeleid bij het toekennen van ruimtelijke vergunningen. Deze forensische audit schetst een donker beeld over het vergunningsbeleid van de Oost-Vlaamse deputatie deze legislatuur.
  – Lees HIER hoe Audit Vlaanderen, de controledienst van de Vlaamse Overheid er over denkt.
  – Lees HIER specifiek over het woontuitbreidingsgebied Ommegang
  – Lees HIER een samenvatting
 • Opzoekwerk krant De Tijd
  – De krant ziet een nauw verband tussen de beruchte brunch van Versnick met enkele verkavelaars en de goedkeuring van enkele Priaks. Ongelooflijk hoe een Priak kan afgeleverd worden tegen het advies in van de administratie. Het woonuitbreidingsgebied Ommegang wordt als model aangehaald.
  Lees HIER het volledige artikel  “Geert Versnick opnieuw in oog van de storm
 • Opzoekwerk webkrant Apache

  -Artikel van 6 maart 2018
  In dit artikel ‘Verkavelingskampioen’ behandelen ze een aparte casus over het woonuitbreidingsgebied Ommegang.
  De titel ervan zegt genoeg: Gavere goochelt met cijfers.
  Lees HIER
 • Gouverneur Oost-Vlaanderen tikt College Gavere op de vingers en geeft Leefbaar Asper gelijk
  -zie Artikel van 21 december 2018 in Apache
  Steven Vanden Bussche leest het antwoord van de Oost-Vlaamse gouverneur op een klacht van Groen. De gouverneur geeft het actiecomité Leefbaar Asper gelijk over de hele lijn
  “College Gavere op de vingers getikt voor het verspreiden van fake-news”.
  Lees HIER