Klacht bij de gouverneur

College beschuldigt Leefbaar Asper
ten onrechte van “foutieve informatie”

Waar gaat het over?

Half september schreven wij,  Leefbaar Asper, onze Nieuwsbrief 32.
Wij waarschuwden al 3 jaar voor onregelmatigheden in het dossier Ommegang.
De “Interne Audit Vlaanderen” onderzocht dit en andere dossiers en kwam tot gelijkaardige conclusies,
vooral in Oost-Vlaanderen is er sprake van onregelmatigheden.


De reactie van het college

In de krant reageerde het College van Burgemeester en Schepenen van Gavere heftig op deze Nieuwsbrief 32.
Volgens hen “Verspreidt Leefbaar Asper foutieve informatie”.
Het college wijdde hieraan zelfs een gemeentelijk digitale nieuwsbrief en dit in volle verkiezingsperiode.
Hierbij reageerde men tegen de objectieve informatie van Leefbaar Asper en schreven ze dat onze nieuwsbrief
“(…) foutieve informatie en zelfs insinuaties bevat”.

Klacht bij de gouverneur

Naar aanleiding van de reactie van het college legde oppositie partij Groen klacht neer bij de gouverneur wegens:
– Aanval op objectieve feiten van een burger collectief
– Oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen                                                                                                                  

Gedetailleerd onderzoek

Vorige week ontving Groen en het college het antwoord van de waarnemende gouverneur.

Wij citeren enkele passages …

Klacht is aanvaard

“Uw klacht is derhalve gegrond: de drie door u aangehaalde punten uit de digitale nieuwsbrief van het gemeentebestuur van Gavere, bestempelen de inhoud van de Nieuwsbrief van Leefbaar Asper inderdaad ten onrechte als ‘foutieve informatie.”

College is minstens onzorgvuldig geweest

”Het gemeentebestuur is minstens onzorgvuldig geweest, bij het opstellen van deze digitale nieuwsbrief die hierdoor dus foute informatie bevat met betrekking tot de communicatie van Leefbaar Asper.
Zeker in de periode voor de lokale verkiezingen had men hierin, zoals ook gesteld in de Omzendbrief 2017/4 van minister Homans, zorgvuldiger en correcter moeten handelen.”

Leefbaar Asper krijgt gelijk: er is een akkoord voor minstens 187 woningen

Leefbaar Asper heeft altijd beweerd, op basis van documenten, dat er een akkoord is voor 187 woningen.
Het college blijft volhouden dat het “MAAR” over 100 woningen gaat.
Bovendien verkondigt het college in de pers en op hun gemeentelijke website dat we “(…)foutieve informatie geven en zelfs insinuaties.”

Na een klacht bij de gouverneur is het antwoord duidelijk: er is wel degelijk een akkoord voor 187 woningen.

Wij citeren uit het antwoord van waarnemend gouverneur:

”De stelling van het gemeentebestuur dat dit foutieve informatie is en dat het Priak slechts over 100 woningen is afgeleverd, kan door mijn ambt niet bijgetreden worden; ook voor de verdere ontwikkeling wordt akkoord gegeven in het PRIAK.”

Er wordt dus effectief (…in het PRIAK…) over een eerste fase van een honderdtal woningen gesproken, maar tegelijkertijd over een verdere ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied nà de eerste fase.
Het Priak wordt bovendien afgeleverd voor het volledige woonuitbreidingsgebied van 12,5 ha (…) en onder voorwaarde dat de gemiddelde dichtheid minimaal 15 wooneenheden per ha bedraagt.”

 Wij, Leefbaar Asper, maakten de berekening: 15 x 12,5 = minimaal 187 woningen.
(Op  basis van de oppervlakte van het goedgekeurde woonuitbreidingsgebied  (12,5  ha)
en de minimale dichtheid die als voorwaarde opgelegd werd 15 per ha.)

“Ook hier moet ik concluderen dat de communicatie van Leefbaar Asper door het gemeentebestuur onterecht als foutief bestempeld wordt.”

Het onderzoek geeft Leefbaar Asper gelijk over de hele lijn.
Het college bestempelt onze conclusies onterecht als foutieve informatie.

 

Lees hier: het antwoord van de plaatsvervangende gouverneur
Lees hier: nieuwsbrief 36
Lees hier: aanvraag recht op antwoord
Lees hier: College reageert op foutieve informatie in de nieuwsbrief van Leefbaar Asper