Nieuwsbrief 43

“Oud-gemeentehuis van Asper” en Café zaal Nova bedreigd met de sloophamer?

Er werd een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden langs de Steenweg  nr. 80, 82, 84 voor het realiseren van 27 woonentiteiten waaronder (nog maar eens) 18 appartementen.
Leefbaar Asper heeft het dossier ingekeken en bemerkt volgende:

MER-Screening

Als onderdeel van de omgevingsvergunningsaanvraag werd een project MER-screening ingediend.
De ontwikkelaar dient hier gemotiveerd  in aan te tonen of er al dan niet negatieve effecten zijn op vlak van mobiliteit, erfgoed en andere milieueffecten veroorzaakt door zijn project. 

We stellen vast dat men zich in het project MER-screening o.a. op volgende onderdelen snel vanaf heeft gemaakt en niet het nodige onderzoek heeft gedaan:

ERFGOED: “Er is geen impact op het erfgoed

In de screening werd vermeld: Er is geen impact op het erfgoed!
Dus kan Burgerhuis “Oud-gemeentehuis van Asper” en Café zaal Nova gesloopt worden.

Dit klopt niet.
Na een minieme opzoeking vonden wij volgende terug.
1. Het oud-gemeentehuis (nr 84) en Café zaal Nova (82) zijn volgens het gewestplan gelegen in “ woongebied met culturele, historische en esthetische waarde”
2. Deze 2 gebouwen zijn opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse gemeenschap.
3. Gebouwen in deze inventaris hebben specifieke rechtsgevolgen.
Zo is de wettelijke bijkomende motiveringsplicht die rekening houdt met de erfgoedwaarden van toepassing bij de beoordeling van een sloopaanvraag voor gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris. Deze motivatie dient opgemaakt met het oog op behoud.
4. Dit is nergens in de aanvraag terug te vinden.  

MOBILITEIT: “Momenteel zijn er geen knelpunten”

In de screening werd vermeld : ”Het bijkomend aantal voertuigen situeert zich voor woningen doorgaans in de ochtend- en avondspits in de week en verspreid overdag in het weekend. Vermits er momenteel geen knelpunten zijn, zullen het verwaarloosbaar aantal bijkomende vervoersbewegingen ook niet leiden tot een knelpunt.”

We stellen vast:
1. … dat de impact op de mobiliteit in elk project verwaarloosbaar blijkt, maar als we alle projecten samen leggen hebben deze samen wel een aanzienlijke impact.
2. Binnen een straal van 300m van voorliggend project zijn recent al heel wat woongelegenheden bij gekomen (of gepland) met elk hun bijkomende invloed op de mobiliteit (17 eenheden in de Ommegangstraat, 22 aan de Landdijk en nu nog eens 27 aan de Steenweg is 66 in totaal). 

COLLEGE keurt dit goed

Verbazend is dat het college dit alles goedkeurt en zowel de mobiliteitsproblemen en erfgoedwaarden van Asper dorp niet erkennen.
Tijdens vorige verkiezingen was de mobiliteitsproblematiek in Asper nochtans een belangrijk punt.

VERKAVELINGS-voorschriften

In de aanvraag voor de omgevingsvergunning werden ook de stedenbouwkundig voorschriften opgenomen. Hier enkele merkwaardige.

  • Het appartementenblok aan de straatkant moet een plat dak hebben -> m.a.w. een monoliet van een gebouw in plaats van een normaal zadeldak om het dorpszicht niet te vernielen zoals de woningen waartegen zal aangebouwd worden.
  • Er mogen geen handelszaken in het project worden ondergebracht. Handelszaken kunnen zorgen voor leven in een dorpskern.

BEZWAAR:

Omwille van o.a. bovenstaande punten besloten we vanuit Leefbaar Asper bezwaar in te dienen tegen deze aanvraag tot omgevingsvergunning, specifiek tegen de sloop van Burgerhuis “Oud-gemeentehuis van Asper” en Café zaal Nova.

Ons ingediend bezwaar kan je hier lezen.

Voor wie DE LOCATIE niet kent:

  Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed: “Neoclassicistische dorpswoning
Steenweg 84: gekend als “Oud Gemeentehuis”
De woning wordt in de inventaris omschreven als: Vrij imposant neoclassicistisch alleenstaand burgerhuis.
Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed
Steenweg 82 – gekend als “Café Zaal Nova”
De woning wordt in de inventaris omschreven als: Café, tot 1945 gemeentehuis. En dateert uit de 18de eeuw.

Voor wie meer wil weten kan dit terug vinden op het geoportaal van Onroerend erfgoed.  https://geo.onroerenderfgoed.be/

Copyright © 2020 Leefbaar-Asper
Leefbaar Asper: info@leefbaar-asper.be  
Uw kan uw gegevens aanpassen  of  u uitschrijven voor de nieuwsbrief