Aanvraag afschaffing Voetweg

Studiebureau Goen van Wetteren heeft een aanvraag ingediend om deze voetweg af te schaffen.
Vanaf 15 december 2017 werd dit bord geafficheerd bij begin en einde van deze voetweg 72.
Tot 17januari heeft iedereen de kans om een bezwaar in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Ga terug naar HOME